Ganwyd Keith Bowen yn Wrecsam, Sir Ddinbych. Astudiodd Gelf a Cynllunio ym Mholitechnig Manceinion o 1969-72. Yn 1997 gwobrwywyd ef â Chymrodoriaeth Prifysgol Cymru.

Mae Keith wedi arddangos yn eang ac wedi derbyn canmoliant cyfiawn am ei waith. Yn ogystal a llond lle o wobrwyon, mae Keith wedi ennill y Fedal Aur yng nghystadleuaeth Celf Gain Eisteddfod Genedlaethol Cymru ddwy waith, ac yn 1992, etholwyd ef yn aelod o Academi Brenhinol Cambria.

Mae ei waith wedi bob yn rhan o ddau lyfr - 'Snowdon Shepherd' a 'Among the Amish', yn ogystal o dau stamp y Post Brenhinol. Mae ei waith mewn casgliadau cyhoeddus yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Amgueddfa Genedlaethol y Post, Oriel Ynys Môn, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Sir Gaerlyr.

"Roedd ein cyn deidiau yn credu os oeddech yn cerdded yn rhy gyflym y byddent yn colli eu henaid. Wel dyma fy esgus i am arafu wrth ymdroi o gwmpas y bryniau. Nid lle i orymdeithio drostynt yw'r mynyddoedd. Fel y dywedodd W H Murray, yr awdur a'r mynyddwr o'r Alban "Find beauty. Be Still".

Y pynciau sydd yn dynfa i mi yw y tameidiau disylw o'r hynfyd: corlannau, llwybrau, cloddiau ac adwyon. Maent yn weddillion darfodus wedi eu hesgeuluso o'r hen ffordd o fyw, yn destament o'r hen oes ond yn llawn atgofion. Mewn culfannau mor wyllt a phrydferth fe allwn gofio eu bywydau.

Yng nghanol y nentydd, creigiau, coed crablyd a'r tywydd fe allwn ddarganfod atebion: yma mae'r ddraenen blethedig unig sydd yn cydio yn dyn i'r ddaear lom yn adlewyrchu cryfder y bobl o'r ardaloedd gwyllt Cymreig yma.

Ysgrifennodd Edward Thomas: "A land of rocks and trees, nourished on wind and stone"

Ysgrifennodd bardd arall WH Auden "Poetry makes nothing happen"

Credaf fod celf yn gyffelyb, os gallwch ddarganfod y farddoniaeth."


Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cystadleuaeth Cneifio

Cystadleuaeth Cneifio

£ 1500

35 x 50cm - pastel

Cystadleuaeth Meheryn

Cystadleuaeth Meheryn

£ 1500

35 x 50cm - pastel

Arwerthiant Defaid 4

Arwerthiant Defaid 4

£ 1750

33 x 48cm - acrylig ar fwrdd

Arwerthiant Defaid 1

Arwerthiant Defaid 1

Gwerthwyd

35 x 50cm - acrylig ar fwrdd

Arwerthiant Defaid II

Arwerthiant Defaid II

Gwerthwyd

50 x 35cm - acrylig ar fwrdd

Arwerthiant Defaid III

Arwerthiant Defaid III

£ 1750

33 x 48cm - acrylig ar fwrdd

Bugail a'i ffon II

Bugail a'i ffon II

Gwerthwyd

35 x 25cm - acryilg ar fwrdd

Shepherd with Crook

Shepherd with Crook

£ 1200

35 x 25cm - Acrylic on board

Pistyll, Astudiaeth 2

Pistyll, Astudiaeth 2

£ 1200

Olew ar ganfas

Llanfaelrhys

Llanfaelrhys

£ 850

Olew ar ganfas

Nefyn

Nefyn

£ 850

Olew ar ganfas

Llangwnnadl

Llangwnnadl

£ 1200

Olew ar ganfas

Pistyll, Astudiaeth 1

Pistyll, Astudiaeth 1

£ 850

Olew ar ganfas

Clynnog Fawr, Astudiaeth 2

Clynnog Fawr, Astudiaeth 2

£ 1200

Olew ar ganfas

Aberdaron West Front

Aberdaron West Front

Gwerthwyd

Olew ar ganfas

Afon Anafon

Afon Anafon

Gwerthwyd

18 x 24 cms - Olew ar fwrdd