Ganed Phillip John Befan ym Mhrestatyn yn 1960. Cafodd ei fagu yn Fflint a bu’n ddisgybl yn Ysgol Gwynedd.

Yn ystod ei arddegau cynnar, fe dreuliodd lawer o amser yn helpu’r cipar a’i ewythr ar fferm. Yn anffodus ni ddysgodd llawer o’r iaith yn yr ysgol, er roedd ei ewythr a’i fodryb yn deall a siarad ychydig o’r iaith.

Bu’n dyheu i ddysgu’r iaith ers hynny, ac felly ar ôl symud i fyw i Bwllheli ble bu’n byw am 12 mlynedd cyn symud i Gaernarfon, derbyniodd wersi Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn ac yng Ngholeg Meirion Dwyfor.

Bu’n mwynhau gwersi celf yn yr ysgol gynradd ac ysgol Gwynedd er na chafodd lawer o hwyl oherwydd dulliau dysgu yn yr ysgol uwchradd. Er hynny, roedd yn mwynhau gwneud lluniau o dylluanod.

Ni wnaeth baentio am rai blynyddoedd ar ôl gadael yr ysgol gan ail ddechrau tua 20 mlynedd yn ddiweddarach. Mae’n peintio tylluanod yn bennaf gan ddefnyddio paent dyfrlliw ac weithiau inc.

Mae stori ynghlwm â rhai o weithiau Philip Befan sydd yn rhan o’r Sioe Haf eleni:

Amser Bwydo - Castell Caernarfon, Tŵr Eryr.

Helpu i Ddianc – Eric y fferet a Menna llygoden yn helpu teulu gwdihŵ ddianc.

Ystlum - “Beth ydi hon mam?“ meddai y babi gwdihŵ wrth mam. “Beth ydi hon dad?”, meddai y babi llwynog wrth dad.

Stryd y Palas, Caernarfon – “Mam, dwi eisiau mynd, dwi’n dychryn” meddai y babi gwdihŵ.

Cart Newydd – “dad, dwi wedi gwneud cart newydd allan o hen droli achos fod cefn fy nghoes yn brifo” meddai yr hen pug.

Dianc rhag y milwr – Castell Caernarfon yn y 14eg ganrif, Eric y fferet yn arwain anifeiliaid lleol i osgoi y milwyr.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Tyddyn Gora

Tyddyn Gora

£ 59

3.5 x 4" - amlgyfrwng

Picnic

Picnic

Gwerthwyd

2.5 x 2" - amlgyfrwng

Neis Gweld Chi Mr Tortois

Neis Gweld Chi Mr Tortois

£ 59

3 x 3.5" - amlgyfrwng

Diolch

Diolch

Gwerthwyd

5 x 3" - amlgyfrwng

'Da ni isio helpu chdi

'Da ni isio helpu chdi

£ 49

amlgyfrwng

Strong Together

Strong Together

Gwerthwyd

3.5 x 4.5" - amlgyfrwng

Amser Piod yn Nythu

Amser Piod yn Nythu

Gwerthwyd

4 x 4" - amlgyfrwng

Amser mynd adra

Amser mynd adra

Gwerthwyd

4.5 x 4" - Amlgyfrwng

Teimlo'n Isel Heddiw

Teimlo'n Isel Heddiw

Gwerthwyd

4x4" - Amlgyfrwng

Prynu Blawd Pwllheli

Prynu Blawd Pwllheli

£ 54

3x2.75" - Amlgyfrwng

Tisio Coffi

Tisio Coffi

£ 59

4x4" - Amlgyfrwng

Mr Llwynog yn dal i gysgu

Mr Llwynog yn dal i gysgu

Gwerthwyd

3x3" - Amlgyfrwng

Mam, dwisio mynd.....

Mam, dwisio mynd.....

£ 49

Amlgyfrwng

Dianc rhag y milwr

Dianc rhag y milwr

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Helpu i ddianc

Helpu i ddianc

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Amser bwydo

Amser bwydo

£ 49

Amlgyfrwng

Cart Newydd

Cart Newydd

£ 45

Amlgyfrwng

"Ti'n barod i snorclo?"

"Ti'n barod i snorclo?"

£ 95

Amlgyfrwng

Crwydro Stryd y Castell

Crwydro Stryd y Castell

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Ystlum

Ystlum

Gwerthwyd

Amlgyfrwng