Ganed Phillip John Befan ym Mhrestatyn yn 1960. Cafodd ei fagu yn Fflint a bu’n ddisgybl yn Ysgol Gwynedd.

Yn ystod ei arddegau cynnar, fe dreuliodd lawer o amser yn helpu’r cipar a’i ewythr ar fferm. Yn anffodus ni ddysgodd llawer o’r iaith yn yr ysgol, er roedd ei ewythr a’i fodryb yn deall a siarad ychydig o’r iaith.

Bu’n dyheu i ddysgu’r iaith ers hynny, ac felly ar ôl symud i fyw i Bwllheli ble bu’n byw am 12 mlynedd cyn symud i Gaernarfon, derbyniodd wersi Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn ac yng Ngholeg Meirion Dwyfor.

Bu’n mwynhau gwersi celf yn yr ysgol gynradd ac ysgol Gwynedd er na chafodd lawer o hwyl oherwydd dulliau dysgu yn yr ysgol uwchradd. Er hynny, roedd yn mwynhau gwneud lluniau o dylluanod.

Ni wnaeth baentio am rai blynyddoedd ar ôl gadael yr ysgol gan ail ddechrau tua 20 mlynedd yn ddiweddarach. Mae’n peintio tylluanod yn bennaf gan ddefnyddio paent dyfrlliw ac weithiau inc.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Picnic

Picnic

Gwerthwyd

2.5 x 2" - amlgyfrwng

Diolch

Diolch

Gwerthwyd

5 x 3" - amlgyfrwng

'Da ni isio helpu chdi

'Da ni isio helpu chdi

Gwerthwyd

amlgyfrwng

Strong Together

Strong Together

Gwerthwyd

3.5 x 4.5" - amlgyfrwng

Amser mynd adra

Amser mynd adra

Gwerthwyd

4.5 x 4" - Amlgyfrwng

Teimlo'n Isel Heddiw

Teimlo'n Isel Heddiw

Gwerthwyd

4x4" - Amlgyfrwng

Mr Llwynog yn dal i gysgu

Mr Llwynog yn dal i gysgu

Gwerthwyd

3x3" - Amlgyfrwng

Dianc rhag y milwr

Dianc rhag y milwr

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Helpu i ddianc

Helpu i ddianc

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Amser bwydo

Amser bwydo

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Crwydro Stryd y Castell

Crwydro Stryd y Castell

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Ystlum

Ystlum

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Nai Helpu

Nai Helpu

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Mi fydd yn iawn

Mi fydd yn iawn

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Well i Ni Heglu Hi

Well i Ni Heglu Hi

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Allan efo chwannen

Allan efo chwannen

Gwerthwyd

Amlgyfrwng