Ganed Phillip John Befan ym Mhrestatyn yn 1960. Cafodd ei fagu yn Fflint a bu’n ddisgybl yn Ysgol Gwynedd.

Yn ystod ei arddegau cynnar, fe dreuliodd lawer o amser yn helpu’r cipar a’i ewythr ar fferm. Yn anffodus ni ddysgodd llawer o’r iaith yn yr ysgol, er roedd ei ewythr a’i fodryb yn deall a siarad ychydig o’r iaith.

Bu’n dyheu i ddysgu’r iaith ers hynny, ac felly ar ôl symud i fyw i Bwllheli ble bu’n byw am 12 mlynedd cyn symud i Gaernarfon, derbyniodd wersi Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn ac yng Ngholeg Meirion Dwyfor.

Bu’n mwynhau gwersi celf yn yr ysgol gynradd ac ysgol Gwynedd er na chafodd lawer o hwyl oherwydd dulliau dysgu yn yr ysgol uwchradd. Er hynny, roedd yn mwynhau gwneud lluniau o dylluanod.

Ni wnaeth baentio am rai blynyddoedd ar ôl gadael yr ysgol gan ail ddechrau tua 20 mlynedd yn ddiweddarach. Mae’n peintio tylluanod yn bennaf gan ddefnyddio paent dyfrlliw ac weithiau inc.

Mae stori ynghlwm â rhai o weithiau Philip Befan sydd yn rhan o’r Sioe Haf eleni:

Amser Bwydo - Castell Caernarfon, Tŵr Eryr.

Helpu i Ddianc – Eric y fferet a Menna llygoden yn helpu teulu gwdihŵ ddianc.

Ystlum - “Beth ydi hon mam?“ meddai y babi gwdihŵ wrth mam. “Beth ydi hon dad?”, meddai y babi llwynog wrth dad.

Stryd y Palas, Caernarfon – “Mam, dwi eisiau mynd, dwi’n dychryn” meddai y babi gwdihŵ.

Cart Newydd – “dad, dwi wedi gwneud cart newydd allan o hen droli achos fod cefn fy nghoes yn brifo” meddai yr hen pug.

Dianc rhag y milwr – Castell Caernarfon yn y 14eg ganrif, Eric y fferet yn arwain anifeiliaid lleol i osgoi y milwyr.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Mam, dwisio mynd.....

Mam, dwisio mynd.....

£ 140

Amlgyfrwng

Dianc rhag y milwr

Dianc rhag y milwr

£ 160

Amlgyfrwng

Helpu i ddianc

Helpu i ddianc

£ 140

Amlgyfrwng

Amser bwydo

Amser bwydo

£ 140

Amlgyfrwng

Cart Newydd

Cart Newydd

£ 120

Amlgyfrwng

"Ti'n barod i snorclo?"

"Ti'n barod i snorclo?"

£ 95

Amlgyfrwng

Crwydro Stryd y Castell

Crwydro Stryd y Castell

£ 140

Amlgyfrwng

Nai Helpu

Nai Helpu

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Mi fydd yn iawn

Mi fydd yn iawn

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Well i Ni Heglu Hi

Well i Ni Heglu Hi

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Partneriaid

Partneriaid

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Cap Pom Pom

Cap Pom Pom

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Ffwlbart

Ffwlbart

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Siarcs gyda Cathod yn y Cwch

Siarcs gyda Cathod yn y Cwch

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Uwd bob bore

Uwd bob bore

Gwerthwyd

Amlgyfrwng