Magwyd Billy Bagilhole mewn cartref yn llawn paentiadau a phrintiadau ei dad. Er panyn ifanc, bu yn creu lluniau o indiaid, anifeiliaid a ffigyrau crefyddol ynefelychu y delweddau a grëwyd gan ei dad. Maent yn parhau i’w swyno gan ei fodwedi colli ei dad pan oedd yn 6 oed yn 2001. Mae ei brofiad yn gapsiwl amser ogreadigrwydd sy’n dylanwadu ar ei waith. Mae’n dweud yn aml mai oherwydd ei dady mae yn dyfal-barhau gyda celf a bod ei empathi tuag at greu mor gryf.

Mae Bagilhole yn gweithio yn bennaf trwy baentio a gwneud ffilmiau. Yn aml yngorchuddio ei ganfasau gyda halen a phaent trwchus, mae yn mwynhau y dechnegsy’n ymwneud a phaentio, trwy liw a llygad y lens. Mae’n gweithio yn aml trwyarwyddion mewnol ac arlliw o gynrhychiolaeth hiraethus o fywyd haniaethol. Ynaml yn gwrthdrawo lliw gyda delweddau o sinisteriaeth, teimla fod paentio yndod yn ddull mynegianol o ddealltwriaeth ac wrth adael y gwaith fel cwestiwnagored, yn fetaffor diarwybod, mae yn rhywbeth di-derfyn mewn celfyddyd.

Atyniad paentio i Bagilhole ydi y gallu i greu yr anhysbys, yr annychmygol, yr annearola chreu ymdeimlad o ddryswch. Gyda themâu dilynnol megis yr esgyrn pysgod awelir yn aml, ei gymeriad ‘Edwin’ neu y tarw, gallwn ddechrau gweld awgrym oberthynas rhwng y darnau gwahanol o ddelweddau. Mae Bagilhole yn credu ein bodyn chwilfrydig o hanfod a bod diddordeb mewn celf yn rhoi mynegiant i’r naturchwilfrydig yma. Mae creu celf yn gyfrwng i’r dychymyg, gan greu rhywbeth naallwn ei ddatrys ac sydd yn mynd a sylw yr artist ynghyd a’r sawl sydd yn edrych ar y gwaith.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Sunsick on the beach

Sunsick on the beach

£ 1700

122x85cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Working at the Golf Club

Working at the Golf Club

£ 600

72x52cm - Acrylig ar bapur

Wet Cigarette

Wet Cigarette

£ 1400

80x70cm - Olew a llifyn ffabrig ar ganfas

True Story

True Story

£ 1900

127.5x97cm - Amlgyfrwng ar ganfas

The Last Matador

The Last Matador

Gwerthwyd

127.3x97cm - Amlgyfrwng ar ganfas

The Crash

The Crash

£ 600

72x52cm - Acrylig ar bapur

The Red Fortune Fish

The Red Fortune Fish

Gwerthwyd

101.5x76cm - Acrylic on canvas

Rock n Roll Eddie

Rock n Roll Eddie

Gwerthwyd

122x97cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Pub Dogs

Pub Dogs

£ 800

76x76cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Pen Mawr

Pen Mawr

£ 1400

100x75cm - Acrylig ar ganfas

Missing Monkey

Missing Monkey

£ 1650

104x78cm - Acrylig ar ganfas

La Bamba

La Bamba

£ 1900

122x97cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Howling Wolf

Howling Wolf

Gwerthwyd

76x76cm - Acrylig ar ganfas

Tom Hanks' tears of milk

Tom Hanks' tears of milk

£ 1900

127.5x97cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Fuego Del Rio

Fuego Del Rio

£ 1100

60x50cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Failed Footballer's Dreams

Failed Footballer's Dreams

£ 1200

80x70cm - Olew a llifyn ffabrig ar ganfas

Blood Brothers

Blood Brothers

£ 1600

127.5x97cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Balph Lauren

Balph Lauren

Gwerthwyd

122x91.5cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Jaws of a Cannon

Jaws of a Cannon

£ 1900

127.5x97cm - Amlgyfrwng ar ganfas

A la joy ride

A la joy ride

£ 1650

104x78.5cm - Acrylic ar ganfas

Lle aeth Will?

Lle aeth Will?

£ 850

63x52.5cm - Acrylig ar bapur

Edwin a'r Ceiliog

Edwin a'r Ceiliog

Gwerthwyd

Inc

Bachgen a Ci

Bachgen a Ci

£ 135

Inc

Boy & Cockerel

Boy & Cockerel

£ 495

Amlgyfrwng

Abra Kadabra Alakazam 2

Abra Kadabra Alakazam 2

£ 495

Amlgyfrwng

Boats and Bones

Boats and Bones

Gwerthwyd

Amlgyfrwng