Mae Kim yn byw ym mhen pellaf gorllewinol Penrhyn Llŷn sy'n ffynhonell rhan helaeth o'i gwaith.

Ers ei magwraeth yn Ynys Enlli ac yna yng Ngernyw, ynghŷd â chefnogaeth ei theulu a'u diddordeb dwfn ym myd natur sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth cyson, cafod Kim ei chyfareddu gan adar yn arbennig.

Mae eu lleoliad yn yr amgylchedd a'u rhyngweithriadau, ac yn ddiweddarach y synau maent yn eu creu yn y swnluniad ehangach, yn ffurfio sylfaen ymholiad parhaol. Man cychwyn ei holl gwaith yw manylder a chywreindeb yr amgylchedd naturiol, ei siâp a'i sŵn a'i gwead, a nodiadau a wneir yn y maes, yn aml gan ddefnyddio ysbienddrych.

Mae'r gwaith yn y stiwdio yn aml yn cynnwys mwy nag un cyfrwng. Monoprint yw'r dull ble mae inciau olew seiledig yn cael eu trosglwyddo o gardyn neu Perspex, sydd yn arwain at naenliwio, llinellau crafedig, ansoddau od.

Yn rhai o'r darnau diweddarach, gwelir bod yna broses o wrando yn hytrach na edrych sy'n tanseilio'r ymchwiliad parhaol, y "lluniadau sŵn" gydag allwedd i ddehongli marciau haniaethol a wnaed yn y man a'r lle dros gyfnodau o hanner awr, neu awr, ar y tro. Gwnaed y rhai o ddangosir yn yr ardd ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Mae Kim yn cadw "llyfr nodiadau synau" ble mae marciau ac ysgrifen yn cofnodi newidiadau tymhorol a'r synau a wneir gan adar, y tywydd, tractoriaid, gwartheg, gwahanol bryfaid, fel sioncynod gwair. Mae rhai o'r marciau hyn wedi ffeindio eu ffordd i mewn i'r darluniau.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Oystercatcher

Oystercatcher

Gwerthwyd

33x69cm - gouache

Llinosiaid, Parwyd

Llinosiaid, Parwyd

Gwerthwyd

30x35.5cm - Olew

Gaeaf

Gaeaf

£ 450

28x38cm - Olew

Eira mis Mawrth 2018

Eira mis Mawrth 2018

Gwerthwyd

23x31cm - gouache

Cyrraedd Adref

Cyrraedd Adref

Gwerthwyd

31.5x31cm - Olew

Dinas Fawr

Dinas Fawr

Gwerthwyd

37.5x65cm - gouache

Bwrned chwe smotyn

Bwrned chwe smotyn

£ 470

36.5x33cm - gouache