Mae Kim yn byw ym mhen pellaf gorllewinol Penrhyn Llŷn sy'n ffynhonell rhan helaeth o'i gwaith.

Ers ei magwraeth yn Ynys Enlli ac yna yng Ngernyw, ynghŷd â chefnogaeth ei theulu a'u diddordeb dwfn ym myd natur sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth cyson, cafod Kim ei chyfareddu gan adar yn arbennig.

Mae eu lleoliad yn yr amgylchedd a'u rhyngweithriadau, ac yn ddiweddarach y synau maent yn eu creu yn y swnluniad ehangach, yn ffurfio sylfaen ymholiad parhaol. Man cychwyn ei holl gwaith yw manylder a chywreindeb yr amgylchedd naturiol, ei siâp a'i sŵn a'i gwead, a nodiadau a wneir yn y maes, yn aml gan ddefnyddio ysbienddrych.

Mae'r gwaith yn y stiwdio yn aml yn cynnwys mwy nag un cyfrwng. Monoprint yw'r dull ble mae inciau olew seiledig yn cael eu trosglwyddo o gardyn neu Perspex, sydd yn arwain at naenliwio, llinellau crafedig, ansoddau od.

Yn rhai o'r darnau diweddarach, gwelir bod yna broses o wrando yn hytrach na edrych sy'n tanseilio'r ymchwiliad parhaol, y "lluniadau sŵn" gydag allwedd i ddehongli marciau haniaethol a wnaed yn y man a'r lle dros gyfnodau o hanner awr, neu awr, ar y tro. Gwnaed y rhai o ddangosir yn yr ardd ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Mae Kim yn cadw "llyfr nodiadau synau" ble mae marciau ac ysgrifen yn cofnodi newidiadau tymhorol a'r synau a wneir gan adar, y tywydd, tractoriaid, gwartheg, gwahanol bryfaid, fel sioncynod gwair. Mae rhai o'r marciau hyn wedi ffeindio eu ffordd i mewn i'r darluniau.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Foryd, Gwyddau Duon

Y Foryd, Gwyddau Duon

£ 650

34x67cm - monoprint olew

Sulwair

Sulwair

£ 420

24x27cm - olew

Robin yn canu, Cigfran yn mynd heibio

Robin yn canu, Cigfran yn mynd heibio

£ 390

24x14cm - olew a graffit

Lon Las Llysiau'r Angel

Lon Las Llysiau'r Angel

£ 550

29x36.5cm - olew

Gaeaf

Gaeaf

£ 450

28x38cm - Olew

Bwrned chwe smotyn

Bwrned chwe smotyn

Gwerthwyd

36.5x33cm - gouache