Mae Kim yn byw ym mhen pellaf gorllewinol Penrhyn Llŷn sy'n ffynhonell rhan helaeth o'i gwaith.

Ers ei magwraeth yn Ynys Enlli ac yna yng Nghernyw, ynghŷd â chefnogaeth ei theulu a'u diddordeb dwfn ym myd natur sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth cyson, cafodd Kim ei chyfareddu gan adar yn arbennig.

Mae'r gwaith yn y stiwdio yn aml yn cynnwys mwy nag un cyfrwng. Monoprint yw'r dull ble mae inciau olew seiledig yn cael eu trosglwyddo o gardyn neu Perspex, sydd yn arwain at naenliwio, llinellau crafedig, ansoddau od.

Cliciwch yma i weld gwaith Kim