Mae Kim yn byw ym mhen pellaf gorllewinol Penrhyn Llŷn sy'n ffynhonell rhan helaeth o'i gwaith.

Ers ei magwraeth yn Ynys Enlli ac yna yng Ngernyw, ynghŷd â chefnogaeth ei theulu a'u diddordeb dwfn ym myd natur sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth cyson, cafod Kim ei chyfareddu gan adar yn arbennig.

Mae eu lleoliad yn yr amgylchedd a'u rhyngweithriadau, ac yn ddiweddarach y synau maent yn eu creu yn y swnluniad ehangach, yn ffurfio sylfaen ymholiad parhaol. Man cychwyn ei holl gwaith yw manylder a chywreindeb yr amgylchedd naturiol, ei siâp a'i sŵn a'i gwead, a nodiadau a wneir yn y maes, yn aml gan ddefnyddio ysbienddrych.

Mae'r gwaith yn y stiwdio yn aml yn cynnwys mwy nag un cyfrwng. Monoprint yw'r dull ble mae inciau olew seiledig yn cael eu trosglwyddo o gardyn neu Perspex, sydd yn arwain at naenliwio, llinellau crafedig, ansoddau od.

Yn rhai o'r darnau diweddarach, gwelir bod yna broses o wrando yn hytrach na edrych sy'n tanseilio'r ymchwiliad parhaol, y "lluniadau sŵn" gydag allwedd i ddehongli marciau haniaethol a wnaed yn y man a'r lle dros gyfnodau o hanner awr, neu awr, ar y tro. Gwnaed y rhai o ddangosir yn yr ardd ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Mae Kim yn cadw "llyfr nodiadau synau" ble mae marciau ac ysgrifen yn cofnodi newidiadau tymhorol a'r synau a wneir gan adar, y tywydd, tractoriaid, gwartheg, gwahanol bryfaid, fel sioncynod gwair. Mae rhai o'r marciau hyn wedi ffeindio eu ffordd i mewn i'r darluniau.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Brain yn torri cocos, Y Foryd

Brain yn torri cocos, Y Foryd

£ 700

59.5x67cm - Monoteip

Creyr Glas a Creyr Bach

Creyr Glas a Creyr Bach

Sold

24x33cm - Argraffiad Cerfwedd

Gwylog Duon a Slefren For

Gwylog Duon a Slefren For

Sold

33.5x101.5cm - Monoteip

Tinwen ac Ysgyfarnog

Tinwen ac Ysgyfarnog

Sold

26 x 45cm - Amlgyfrwng

Brych Coed

Brych Coed

Sold

41 x 101.5cm - Monoprint

Drudws yn Throchi

Drudws yn Throchi

Sold

36 x 40cm - Relief Print

Drudwen yn yfed a throchi

Drudwen yn yfed a throchi

Sold

36 x 40cm - Relief Print

Sgwarnogod a Sanau'r Gôg 2016

Sgwarnogod a Sanau'r Gôg 2016

Sold

23 x 31cm - Siarcol ac Olew

Mwyeilch Ymhlith Alannon Mawr 2017

Mwyeilch Ymhlith Alannon Mawr 2017

Sold

67 x 101.5 cm - Monoprint

Pâr o Fwyeilch ymhlith Alannon Mawr 2017

Pâr o Fwyeilch ymhlith Alannon Mawr 2017

Sold

67 x 101.5 cm - Monoprint

Pen y Cîl

Pen y Cîl

Sold

34 x 25 cm - Siarcol ac Olew

Glaswellt y Llinosod, Trwyn Pen y Cîl 2016

Glaswellt y Llinosod, Trwyn Pen y Cîl 2016

Sold

65 x 66.5 cm - Amlgyfrwng

Pibyddion Duon a Thon Fawr 2017

Pibyddion Duon a Thon Fawr 2017

Sold

36 x 67 cm - Siarcol a Gouache

Pibyddion Duon yn Bwydo ar Drai 2017

Pibyddion Duon yn Bwydo ar Drai 2017

Sold

25 x 37.5 cm - Siarcol a Gouache

Aderyn Gaeaf: Bronfraith 2 2016

Aderyn Gaeaf: Bronfraith 2 2016

Sold

41 x 100 cm - Monoprint

Mwyeilch Tiriogaethol ymhlith Alannon Mawr 2017

Mwyeilch Tiriogaethol ymhlith Alannon Mawr 2017

Sold

67 x 101.5 cm - Monoprint

Arian y Gwair, Burnet Pupa Case 2016

Arian y Gwair, Burnet Pupa Case 2016

Sold

23 x 31 cm - Siarcol ac Olew

Aderyn Gaeaf: Cân y Fronfraith yn ein Deffro gyda'r Wawr 2016

Aderyn Gaeaf: Cân y Fronfraith yn ein Deffro gyda'r Wawr 2016

Sold

51 x 66.5 cm - Monoprint