Ganed Caroline yn Nyfnaint a gyda chefnogaeth ei theulu creadigol, dilynodd yrfa mewn celfyddyd o oedran ifanc.

Wedi iddi fynychu colegau celf yn Exeter a Bryste bu’n paentio a choginio ei ffordd trwy amryw o siroedd cyn iddi ymgartrefu yng nghymuned gelfyddydol hyfryd St Ives. Mae ei gwaith ‘nawr yn cael ei gasglu yn Ffrainc, yr Unol Dalaethau, Awstralia, Seland Newydd ac India ynghyd ac amryw o gwsmeriaid ym Mhrydain diolch i stiwdio agored sydd ganddi yn harbwr St Ives ac arddangosfeydd eraill ledled y wlad.

Dyma’r tro cyntaf i’w gwaith gael ei arddangos yng Nghymru a gobeithia y caiff ei gwaith ei gyflwyno i gynulleidfa newydd.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cynyddu Persbectif

Cynyddu Persbectif

Gwerthwyd

80 x 120cm - acrylig ar ganfas

Golau Niwbwrch

Golau Niwbwrch

Gwerthwyd

40 x 40cm - acrylig ar fwrdd

Yr Aran o Lyn Gwynant

Yr Aran o Lyn Gwynant

Gwerthwyd

40 x 40cm - acrylig ar fwrdd