Ganed Caroline yn Nyfnaint a gyda chefnogaeth ei theulu creadigol, dilynodd yrfa mewn celfyddyd o oedran ifanc.

Wedi iddi fynychu colegau celf yn Exeter a Bryste bu’n paentio a choginio ei ffordd trwy amryw o siroedd cyn iddi ymgartrefu yng nghymuned gelfyddydol hyfryd St Ives. Mae ei gwaith ‘nawr yn cael ei gasglu yn Ffrainc, yr Unol Dalaethau, Awstralia, Seland Newydd ac India ynghyd ac amryw o gwsmeriaid ym Mhrydain diolch i stiwdio agored sydd ganddi yn harbwr St Ives ac arddangosfeydd eraill ledled y wlad.

Mae arddangosfa unigol Caroline, O Fynydd i Fȏr ym Mhlas Glyn-y-Weddw tan Mai 23ain, 2021, casgliad sydd yn teithio ar hyd dau gwm, Ogwen a Glaslyn.

O Fynydd i Fȏr - Datganiad yr artist

Roedd yn anrhydedd enfawr derbyn y gwahoddiad gan Oriel Plas Glyn-y-Weddw i gynhyrchu 30 o baentiadau ar gyfer sioe unigol.

Yn hytrach na phaentio golygfeydd ar hap o wahanol ardaloedd yng Nghymru, crëwyd yr arddangosfa gyda thema ar ffurf taith, gan roi cydlyniant, pwrpas a diddordeb iddi.

Yn dwyn y teitl, ‘O Fynydd i Fȏr’ mae’r casgliad hwn yn teithio ar hyd dau gwm.

Daw un o Tryfan yn nyffryn Ogwen tuag at Fethesda, gan ddal y Nant Ffrancon syfrdanol, wedi'i leinio â chopaon godidog, cymoedd syfrdanol a llynnoedd tawel.

Mae'r llall yn dilyn Afon Glaslyn o gysgod yr Wyddfa i'r arfordir y tu hwnt i Borthmadog. Wrth i'r prosiect paentio hwn fynd yn ei flaen, cefais fy swyno gan yr ymdeimlad newidiol a thirwedd yr afon yn llifo trwy lynnoedd myfyriol tawel, yn cwympo i lawr ceunant creigiog, yna'n gleidio fel aber eang gan fynd â'r Glaslyn i'r môr.

Mae'r prosiect hwn yn benllanw dros 4 mis o gynllunio, casglu delweddau cyfeirio, fframio a phaentio a gyflwynodd, yn ystod pandemig â chyfyngiadau teithio, ychydig o her, ond gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r siwrneiau gweledol hyn gymaint ag y gwnes i wrth eu creu .

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Llwybr Ymlaen

Y Llwybr Ymlaen

£ 395

40 x 40 cm - acrylig ar ganfas

Y Ffynhonnell

Y Ffynhonnell

£ 1900

150 x 100 cm - acrylig ar ganfas

Y Llynnoedd Islaw

Y Llynnoedd Islaw

Gwerthwyd

40 x 40 cm - acrylig ar ganfas

Golygfa'r Eryr

Golygfa'r Eryr

£ 395

40 x 40 cm - acrylig ar ganfas

Bore Niwlog, Llyn Gwynant

Bore Niwlog, Llyn Gwynant

£ 475

56 x 46 cm - acrylig ar ganfas

Adlewyrchiadau, Llyn Dinas

Adlewyrchiadau, Llyn Dinas

£ 475

56 x 46 cm - acrylig ar ganfas

Nant Gwynant

Nant Gwynant

£ 195

20 x 50 cm - acrylig ar ganfas

O dan y Bont,  Beddgelert

O dan y Bont, Beddgelert

Gwerthwyd

30 x 30 cm - acrylig ar banel heb ffram

Ymdawelu cyn Bwlch Aberglaslyn

Ymdawelu cyn Bwlch Aberglaslyn

£ 650

60 x 60 cm - acrylig ar ganfas

Bwlch Aberglaslyn

Bwlch Aberglaslyn

£ 195

50 x 20 cm - acrylig ar ganfas

Moel Hebog - Gwarcheidwad y Cwm

Moel Hebog - Gwarcheidwad y Cwm

Gwerthwyd

30 x 30 cm - acrylig ar banel heb ffram

O Cnicht

O Cnicht

£ 175

30 x 30 cm - acrylig ar banel heb ffram

Y Man Cychwyn

Y Man Cychwyn

£ 175

30 x 30 cm - acrylig ar banel heb ffram

Agosau at Porthmadog

Agosau at Porthmadog

Gwerthwyd

30 x 30 cm - acrylig ar banel heb ffram

Tywod Arian, Borth y Gest

Tywod Arian, Borth y Gest

Gwerthwyd

60 x 60 cm - acrylig ar ganfas

Aros am y Llanw

Aros am y Llanw

Gwerthwyd

50 x 20 cm - acrylig ar ganfas

Aber Glaslyn

Aber Glaslyn

£ 475

46 x 56 cm - acrylig ar ganfas

Diwedd Taith

Diwedd Taith

Gwerthwyd

50 x 20 cm - acrylig ar ganfas

Pen y Dyffryn

Pen y Dyffryn

Gwerthwyd

50 x 20 cm - acrylig ar ganfas

Haul a Chysgod, Nant y Benglog

Haul a Chysgod, Nant y Benglog

£ 800

100 x 100 cm - acrylig ar ganfas

Llyn Ogwen

Llyn Ogwen

Gwerthwyd

40 x 40 cm - acrylig ar ganfas

Tryfan uwchlaw Ogwen

Tryfan uwchlaw Ogwen

£ 475

43 x 60 cm - acrylig ar fwrdd

Dyffryn Heulog, Nant Ffrancon`

Dyffryn Heulog, Nant Ffrancon`

£ 475

43 x 60 cm - acrylig ar fwrdd

Cymylau'n dod i mewn, Cwm Idwal

Cymylau'n dod i mewn, Cwm Idwal

£ 1900

150 x 100 cm - acrylig ar ganfas

Idwal Tawel

Idwal Tawel

Gwerthwyd

40 x 40 cm - acrylig ar ganfas

Nant Ffrancon, Sentinel 1

Nant Ffrancon, Sentinel 1

£ 150

20 x 20 cm - acrylig ar fwrdd

Nant Ffrancon, Sentinel 2

Nant Ffrancon, Sentinel 2

Gwerthwyd

20 x 20 cm - acrylig ar fwrdd

Golygfa i fyny'r Cwm

Golygfa i fyny'r Cwm

£ 150

20 x 20 cm - acrylig ar fwrdd

Tua'r Diwedd

Tua'r Diwedd

£ 150

20 x 20 cm - acrylig ar fwrdd

Edrych yn ȏl

Edrych yn ȏl

£ 195

20 x 50 cm - acrylig ar ganfas