Ganed Caroline yn Nyfnaint a gyda chefnogaeth ei theulu creadigol, dilynodd yrfa mewn celfyddyd o oedran ifanc.

Wedi iddi fynychu colegau celf yn Exeter a Bryste bu’n paentio a choginio ei ffordd trwy amryw o siroedd cyn iddi ymgartrefu yng nghymuned gelfyddydol hyfryd St Ives. Mae ei gwaith ‘nawr yn cael ei gasglu yn Ffrainc, yr Unol Dalaethau, Awstralia, Seland Newydd ac India ynghyd ac amryw o gwsmeriaid ym Mhrydain diolch i stiwdio agored sydd ganddi yn harbwr St Ives ac arddangosfeydd eraill ledled y wlad.

Cliciwch yma i weld gwaith Caroline