Ganwyd Gwyneth ap Tomos yng Nghaeathro ger Caernarfon yn 1937.

Bu i Gwyneth ap Tomos a'i gŵr, Dafydd, achub Plas Glyn y Weddw yn chwarter olaf yr ugeinfed ganrif pan oedd yr adeilad ar ei ffordd i fod yn adfail. Gyda llawer o lafur cariad, fe agorwyd yr adeilad fel oriel gyhoeddus unwaith eto. Fel teyrnged i Gwyneth a Dafydd, mae ystafell sydd yn arddangos gwaith ein hartistiaid gorau wedi ei henwi yn 'Oriel ap Tomos'.

Yn drist iawn, bu farw Gwyneth yn 2016 wedi brwydr ddewr gyda chanser. Cofir amdani yn annwyl iawn yma yn y Plas.