Opening times

Oriel 10yb - 5yp yn ddyddiol; Caffi 10yb - 4.30yp yn ddyddiol. Ar gau ar ddydd Mawrth o Hydref 5ed ag eithrio wythnos hanner tymor 26/10)

Hydref 1af, 2021 - Oriel ar gau 12.30 - 2.30pm (Caffi ar agor o 1 tan 4.30yp yn unig)

BYDD YR ORIEL A'R CAFFI AR GAU O HYDREF 4 I'R 9ED - AIL AGOR AR Y 10ED

Siop ar lein https://oriel-plas-glyn-y-wedd...

Cyfeiriad

Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7TT
Gogledd Cymru

Rhif ffôn

01758 740 763

Social