Opening times

Oriel a Caffi ar agor 10yb - 5yp yn ddyddiol

Siop ar lein https://oriel-plas-glyn-y-wedd...

Cyfeiriad

Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7TT
Gogledd Cymru

Rhif ffôn

01758 740 763

Social