Opening times

Oriel 10yb - 5yp yn ddyddiol; Caffi 10yb - 4.30yp yn ddyddiol. Oriel a'r Caffi ar gau ar ddydd Mawrth o Hydref 5ed.

Caffi dros dro ar lawr cyntaf yr oriel. Lifft ar gael.

Cau dros y Nadolig am 4.30yp ar Rhagfyr 19. Ail agor Ionawr 29, 2022. Staff ar gael ar ebost a ffon o Ionawr 4ydd.

Siop ar lein https://oriel-plas-glyn-y-wedd...

Cyfeiriad

Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7TT
Gogledd Cymru

Rhif ffôn

01758 740 763

Social