Opening times

Oriel ar agor 10yb - 5yh yn ddyddiol
Caffi ar agor 9.30yb - 4.30yh (archebion olaf 4.15yh) yn ddyddiol

CHWEFROR 23, 2024 - ORIEL A CAFFI YN CAU AM 1YP

Siop ar lein https://oriel-plas-glyn-y-wedd...

PARCIO
Mae system parcio (Parking Eye) yn weithredol ar y safle. Mae'r 4 awr gyntaf am ddim, ond rhaid talu am amser ychwanegol.

Darllenwch y cyfarwyddiadau ar yr arwyddion yn y maes parcio os gwelwch yn dda a nodwch bod y ffioedd yn berthnasol i ddeiliaid bathodyn glas yn ogystal.

Cyfeiriad

Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7TT
Gogledd Cymru

Rhif ffôn

01758 740 763

Social