Opening times

Oriau agor gaeaf 2018 - Mercher i LLun
Oriel - 10-5.
Caffi 9.30 - 4.30 Ar gau dydd Mawrth

Bydd yr Oriel yn cau am 1 o'r gloch ar Ragfyr 24ain ac yn ail agor ar Ionawr 26ain, 2019

Bydd y Caffi yn cau ar Ragfyr 22ain ac yn ail agor ar Ionawr 23ain, 2019

(Ar gau yn achlysurol oherwydd priodasau/cyngherddau. Rhowch alwad cyn teithio'n bell)

Cyfeiriad

Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7TT
Gogledd Cymru

Rhif ffôn

01758 740 763

Social