Wedi ei ddylwanadu gan ramantiaeth Rodin a Bourdelle, mae cerflunwaith David yn nodedig am eu cydbwysedd a’u hosgo clasurol, yn enwedig am y synnwyr o symudiad a bywioldeb sydd yn cael ei ddal o fewn y ffurf. Mae egni pwerus ei waith yn ei wthio ymhell tu draw i’r addurniadol gan roi agwedd gyfoes iddo.

Mae David yn hanu o linach celfyddydol. Roedd Clough Williams-Ellis, y pensaer wnaeth greu y pentref Eidalaidd ym Mhortmeirion, Gogledd Cymru yn hen ddewythr iddo. ‘Roedd ei rieni yn artistiaid amatur talentog ac mae ei chwaer, Bronwyn yn grochenydd byd-enwog.

Dechreuodd gerflunio pan yn blentyn a gwerthodd ei gerflun cyntaf, ffigwr o blaster ar gyfer Lefel A, cyn gadael yr ysgol. Mae’n priodoli y ffaith iddo ddechrau ar ei yrfa yn gynnar i athro oedd yn “baentiwr yn ôl arfer ond yn gerflunydd wrth natur”. Ar ôl gadael ysgol, derbyniodd David hyfforddiant yn Florence gan yr athro celf chwedlonol, Nerina Simi. Yna aeth ymlaen i dderbyn prentisiaeth mewn cerfio coed cyn ymuno â chymuned o gerfwyr marmor yn Pietresanta, islaw Mynyddoedd Carrara. Yn fuan sylweddolodd nad oedd cyfyngiadau cerfio yn ei siwtio a dychwelodd i Lundain er mwyn mynychu y Sir John Cass School of Art.

Heddiw, mae ei waith mewn casgliadau preifat hyd a lled y byd ac i’w gweld mewn safleoedd cyhoeddus ac adeiladau o bwys yn amrywio o Scone Palace yn Swydd Perth, i Adeilad IFC yn Shanghai. Mae’n parhau i gerfio penddelwau i glientau mor amrywiol a Duges Abercorn a meibion Bryan Ferry.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Swimmer I

Swimmer I

Gwerthwyd

47 x 15 x 25 cms - Bronze