Oll A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

'Am Gymru' Mai 12 - Gorffennaf 7, 2024 (cliciwch i weld delweddau)

Mae’r arddangosfa yma yn cynnwys darnau cerameg 2 ddimensiwn, wedi'u hongian ar y wal, heb fod yn iwtilitaraidd. Mae'r ffocws ar linell / lluniadu gyda symudiad, lliw a gwead. Llestri pridd yn cael eu tanio, gan ddefnyddio technegau traddodiadol fel lluniad gwrth-gwyr [cuerda seca], gyda llithriadau a gwydredd alcali i greu darnau cyfoes pwerus sy'n effeithio ar y gofod mewnol y maent yn hongian ynddo.
Wedi ei hyfforddi mewn lluniadu a serameg yng Ngholeg Celf Caerdydd, mae fy mrwdfrydedd gydol oes dros hanes, tirwedd, pensaernïaeth, archeoleg a myth, oll yn cael eu tynnu i mewn i bynciau newidiol fy ngwaith. Mae lliw a deunyddiau yn adlewyrchu dylanwadau traddodiadau Môr y Canoldir a'r Dwyrain Canol. Mae tir, dŵr, pobl, hanes a myth yng Nghymru i gyd yn gydgysylltiedig a’u gilydd.

Olion Traed
Mae olion traed hynafol o’r oes mesolithig wedi eu darganfod yng Nghymru [ar y gwastadeddau llaid arfordirol ger Casnewydd]. Maen nhw'n profi ein bod ni yma bryd hynny! Mae olion coedwig garegog fawr ar yr hyn a fu unwaith yn diroedd sych i'w gweld ar drai eithriadol ar hyd rhannau o'n harfordir Gorllewinol. Yn yr oes haearn ac efydd, ac efallai’r neolithig gwelwyd bod y gwahaniad rhwng dŵr a thir yn adlewyrchu perthynas a mynediad ein byd â byd yr isfyd chwedlonol a’r bywyd y tu hwnt. Roedd y llinell benderfynu rhwng y terfynnol, yn hynod bwysig. Mae’r hen chwedlau Cymreig yn adlewyrchu atgofion llafar rhyfeddol o’r tir coll i’r gorllewin, Cantre’r Gwaelod ac ymfudiad y bobl oddi yno.
Heddiw rydym yn pryderu am newid hinsawdd byd-eang a llifogydd. Rydym yn pryderu am fudo. Does dim byd wedi newid. Mae'n dal yn frys ac yn syth filoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Clytwaith caeau
Mewn rhannau o Gymru mae clytweithiau trwchus o gaeau bychain yn adlewyrchu'r traddodiadau hynafol o rannu'n gyfartal rhwng etifeddion; i'r pwynt lle na allent gynnal teuluoedd mwyach, a gadawodd llawer ohonynt am leoedd a swyddi eraill. Mae'r traddodiad Cymreig o gwiltiau clytwaith tecstil [a allforiwyd i America], yn adlewyrchu gwrthdroi'r broses hon, gan ailymuno â darnau bach o hanes ac etifeddiaeth. Roedd yn ymddangos bod y 2 gainc hyn yn perthyn i'w gilydd.

Cymoedd dan ddŵr

Eto gorfodwyd pobl i fudo i gartrefi newydd. Pwnc hynod emosiynol, personol a gwleidyddol yn enwedig i'r rhai a berthynai i'r cymoedd hynny. Yma hefyd mae patrymau'r gorffennol yn dal i gael eu nodi pan fydd y dŵr yn cilio.

Bwystfilod chwedlonol

Gwartheg. Mae straeon yn y Mabinogion yn dangos eu pwysigrwydd. Yn yr oesoedd neolithig, efydd a haearn drwy'r holl wartheg cynnar, roedd y cyfoeth ffermio newydd hwn yn fawr, pwerus a gwerthfawr, a roddir fel gwaddoliadau, rhoddion diplomyddol, wedi'u dwyn ac ymladd drosodd, a ddefnyddir mewn arddangosiadau o rym, neu haelioni, yn ganolog mewn gwleddoedd epig a chwedlau. Mae seirff môr neu geffylau dŵr yn troi i fyny yn y Mabinogion a chwedlau eraill, fel negeswyr rhwng y ddau fyd hudol a real.