Fe astudiais bensaernïaeth yng Ngholeg Harris yn y 60au cyn gwario rhan fwyaf o’r 30 mlynedd nesaf dramor. 

Fe dyfodd fy nghariad o Gymru, y tir a’r môr wrth i mi ddychwelyd.

Mae fy ngallu i gerdded y tir wedi ei leihau gan fy mod yn dioddef o arthritis. Mae hynny hefyd yn golygu fy mod yn gweld hi’n anodd peintio tu allan. Dwi bellach yn gweithio am gyfnodau byrrach. Oherwydd hynny, dwi’n gweithio ar beintiadau lawer llai. 

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Ton

Ton

£ 320

Olew

Heddychlon

Heddychlon

Gwerthwyd

Olew

Golau Stormus-Cwm Idwal

Golau Stormus-Cwm Idwal

Gwerthwyd

Olew

Cymylau'r Bore

Cymylau'r Bore

£ 360

Olew

Caeau Llin

Caeau Llin

£ 360

Olew

Cymylog

Cymylog

£ 420

Olew