Fe astudiais bensaernïaeth yng Ngholeg Harris yn y 60au cyn gwario rhan fwyaf o’r 30 mlynedd nesaf dramor.

Fe dyfodd fy nghariad o Gymru, y tir a’r môr wrth i mi ddychwelyd.

Mae fy ngallu i gerdded y tir wedi ei leihau gan fy mod yn dioddef o arthritis. Mae hynny hefyd yn golygu fy mod yn gweld hi’n anodd peintio tu allan. Dwi bellach yn gweithio am gyfnodau byrrach. Oherwydd hynny, dwi’n gweithio ar beintiadau lawer llai.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Llwybr Arfordir

Llwybr Arfordir

£ 200

Acrylic

Nant Ffrancon

Nant Ffrancon

£ 300

Dyfrliw a pensil

Llanw Isel

Llanw Isel

£ 650

Olew ar fwrdd

Y Wyddfa

Y Wyddfa

Gwerthwyd

Dyfrliw