Oll A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

"Astudiais gelf a phensaernïaeth yng Ngholeg Harris yn Preston yn y 1960au. Deuthum yn ddadrithiedig gyda'r diffyg her mewn pensaernïaeth trefi bach ac, yn 1969, ymunais â'r Fyddin. Dros y 30 mlynedd nesaf fe wnes i beintio a, lle bo'n bosibl, arddangosais mewn sawl rhan o'r byd.

Wrth adael y Fyddin yn 1998 symudon ni i Sir Benfro a dechreuais beintio yn llawn amser. Bûm yn arddangos fy ngwaith am y tro cyntaf yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw ym Mehefin 2000 a pharhau fel artist preswyl wedi hynny. Yn anffodus, yn 2013 roedd salwch difrifol i bob pwrpas yn fy rhoi allan o weithredu am nifer o flynyddoedd.

Yn flaenorol, defnyddiais amrywiaeth o gyfryngau, ond erbyn hyn peintio mewn olew yn unig, gan ddefnyddio technegau gwydro yn hytrach nag impasto. Mae gen i ddiddordeb diddiwedd yn y môr a'r awyr, y cydadwaith o olau rhyngddynt a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar gymylau ac, yn ei dro, yr effaith a gânt ar y môr. Amrantiad, ac mae'r olygfa wedi newid."

Cliciwch i weld gwaith Ray

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Wyddfa

Y Wyddfa

Gwerthwyd

Dyfrliw