Arddangosais gyntaf yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw ym mis Mehefin 2000 a pharhau fel arlunydd preswyl wedi hynny. Ond yn 2013 arweiniodd diagnosis hwyr o oesoffagws wedi torri at sepsis difrifol, tair wythnos mewn coma ysgogedig a thri mis yn yr ysbyty. Achosodd effeithiau sepsis a'r coma PTSD na chafodd ei adnabod am dros ddwy flynedd. Yn 2015 llwyddais i weithio am ychydig wythnosau ond yna dechreuais frwydro eto. Dychwelodd y PTSD yn 2018. Fodd bynnag, y tro hwn diolch i Veterans NHS Wales llwyddais i ddechrau therapi yng nghanol 2019 ac mae hyn yn parhau. Mae codi baich PTSD wedi fy rhyddhau i baentio eto. Ni allwn fod yn hapusach!

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw waith gan Ray Wilkinson.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Wyddfa

Y Wyddfa

Gwerthwyd

Dyfrliw