Fe astudiais bensaernïaeth yng Ngholeg Harris yn y 60au cyn gwario rhan fwyaf o’r 30 mlynedd nesaf dramor.

Fe dyfodd fy nghariad o Gymru, y tir a’r môr wrth i mi ddychwelyd.

Mae fy ngallu i gerdded y tir wedi ei leihau gan fy mod yn dioddef o arthritis. Mae hynny hefyd yn golygu fy mod yn gweld hi’n anodd peintio tu allan. Dwi bellach yn gweithio am gyfnodau byrrach. Oherwydd hynny, dwi’n gweithio ar beintiadau lawer llai.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Wyddfa

Y Wyddfa

Gwerthwyd

Dyfrliw