Mae stiwdio Penelope Timmis mewn hen eglwys hardd gafodd ei throi yn dŷ mewn lleoliad trawiadol yn yr ardal fryniog ar y ffîn rhwng Cymru a Lloegr ger y Trallwng, ac mae'n yn byw ar fferm weithiol gerllaw. Gyda ehangder cefn gwlad ar garreg ei drws 'does ryfedd bod ei phaentiadau yn meddu ar fynegiant rhyddid hyfryd ac ymdeimlad o fwynhad bywyd.

Wedi ei hysbrydoli gan bopeth yn ei hamgylchedd mae synnwyr cryf o liw yng ngwaith Penelope - hyd yn oed ar ddiwrnod llwydaidd bydd hi'n gweld lliw o'i chwmpas. Gan weithio o fywyd, ffotograffau a brasluniau mae hi'n paentio blodau lliwgar, llwybrau coediog, tirluniau ac arfordiroedd garw. Ac yna mae'r ffowls - ieir, ceiliogod, gwyddau, ieir gini a thyrcwn, pob yn yn cerdded yn falch, hystum eu symudiad wedi ei ddal yn berffaith gydag ychydig o linellau brwsh. Yn ddifyr iawn ond byth yn smala, maent yn dyst i'w sgiliau arsylwadol gwych.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Daith Gogledd Cymru

Y Daith Gogledd Cymru

£ 895

Acrylig ar ganfas

Goleuo

Goleuo

Gwerthwyd

Acrylig ar ganfas

Bysedd y Cŵn

Bysedd y Cŵn

£ 1200

Acrylig ar ganfas

Gwrych

Gwrych

Gwerthwyd

Acrylig ar ganfas

Napoleon

Napoleon

£ 625

Craeon ac Acrylig

Lone Ranger

Lone Ranger

Gwerthwyd

Craeon ac Acrylig

Mynydd yn y Pellter

Mynydd yn y Pellter

£ 925

Acrylig ar ganfas

St Justinian's

St Justinian's

£ 795

Amlgyfrwng ar bapur

Ymyl y Clogwyn

Ymyl y Clogwyn

£ 795

Amlgyfrwng ar bapur

Cysgod o Lâs

Cysgod o Lâs

£ 895

Amlgyfrwng ar bapur

Irisau Cors, Llanbedrog

Irisau Cors, Llanbedrog

£ 895

Acrylig ar ganfas

Chuff Chuff

Chuff Chuff

£ 725

Craeon ac Acrylig

Llwyn Mwyar Duon

Llwyn Mwyar Duon

Gwerthwyd

Acrylig ar ganfas

Blas o Amsterdam

Blas o Amsterdam

£ 895

31x31" - Acrylig ar ganfas

Fflach

Fflach

Gwerthwyd

Acrylic ar ganfas

Braslun o Gaerfai

Braslun o Gaerfai

£ 625

39x34" - Amlgyfrwng ar bapur

Golygfa o Awstralia

Golygfa o Awstralia

Gwerthwyd

39x34" - Acrylig ar ganfas

Ychydig o Fôr

Ychydig o Fôr

Gwerthwyd

48x48" - Acrylig ar ganfas

Cennin Pedr

Cennin Pedr

£ 895

32x32" - Acrylig ar ganfas

Gwely o Lâs

Gwely o Lâs

£ 1200

38x38" - Acrylig ar ganfas

Ffiol lawn

Ffiol lawn

Gwerthwyd

38x38" - Acrylig ar ganfas

Blas o Amsterdam

Blas o Amsterdam

£ 1200

38x38" - Acrylig ar ganfas

Tylluanod Gwynion

Tylluanod Gwynion

Gwerthwyd

Craeon ac Acrylig

Fred a Ginger

Fred a Ginger

Gwerthwyd

Craeon ac Acrylig

Morynnau

Morynnau

Gwerthwyd

27x32" - Amlgyfrwng ar bapur

Lliwiau'r Hydref

Lliwiau'r Hydref

£ 595

27x32" - Amlgyfrwng ar bapur

Coedlan

Coedlan

£ 525

27x32" - Amlyfrwng ar bapur

Coed Mynydd

Coed Mynydd

Gwerthwyd

27x32" - Amlgyfrwng ar bapur

Arfordir Sir Benfro

Arfordir Sir Benfro

Gwerthwyd

27x32" - Amlgyfrwng ar bapur

Joycelin

Joycelin

£ 120

Braslun Gwreiddiol Heb Ffram

Est

Est

£ 120

Braslun Gwreiddiol Heb Ffram

Blessing

Blessing

£ 120

Braslun Gwreiddiol Heb Ffram

Lulu

Lulu

£ 120

Braslun Gwreiddiol Heb Ffram

Udo

Udo

£ 120

Braslun Gwreiddiol Heb Ffram

Tamela

Tamela

£ 120

Braslun Gwreiddiol Heb Ffram

Zina

Zina

£ 120

Braslun Gwreiddiol Heb Ffram

Zola

Zola

£ 120

Braslun Gwreiddiol Heb Ffram