Mae stiwdio Penelope Timmis mewn hen eglwys hardd gafodd ei throi yn dŷ mewn lleoliad trawiadol yn yr ardal fryniog ar y ffîn rhwng Cymru a Lloegr ger y Trallwng, ac mae'n yn byw ar fferm weithiol gerllaw. Gyda ehangder cefn gwlad ar garreg ei drws 'does ryfedd bod ei phaentiadau yn meddu ar fynegiant rhyddid hyfryd ac ymdeimlad o fwynhad bywyd.

Wedi ei hysbrydoli gan bopeth yn ei hamgylchedd mae synnwyr cryf o liw yng ngwaith Penelope - hyd yn oed ar ddiwrnod llwydaidd bydd hi'n gweld lliw o'i chwmpas. Gan weithio o fywyd, ffotograffau a brasluniau mae hi'n paentio blodau lliwgar, llwybrau coediog, tirluniau ac arfordiroedd garw. Ac yna mae'r ffowls - ieir, ceiliogod, gwyddau, ieir gini a thyrcwn, pob yn yn cerdded yn falch, hystum eu symudiad wedi ei ddal yn berffaith gydag ychydig o linellau brwsh. Yn ddifyr iawn ond byth yn smala, maent yn dyst i'w sgiliau arsylwadol gwych.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Bill & Ben

Bill & Ben

Gwerthwyd

cyfrwng cymysg

Mr & Mrs

Mr & Mrs

Gwerthwyd

cyfrwng cymysg

Owain

Owain

£ 595

Cyfrwng cymysg

Porthdinllaen

Porthdinllaen

£ 1200

Mixed Media

Par o balod

Par o balod

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Jac

Jac

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Mr Hwyaden

Mr Hwyaden

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Bi Bô

Bi Bô

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Owain Glyndwr

Owain Glyndwr

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Fo a Hi

Fo a Hi

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Y Par

Y Par

Gwerthwyd

108x94cm - Amlgyfrwng

Bill & Ben

Bill & Ben

Gwerthwyd

104.5x86cm - Amlgyfrwng

Coedwig Hydref

Coedwig Hydref

Gwerthwyd

89x75.5cm - Amlgyfrwng

Yn y cysgod

Yn y cysgod

Gwerthwyd

74x90cm - Amlgyfrwng