Yn dilyn gyrfa mewn rheolaeth crochenwaith a chysylltiadau cyhoeddus, fe ddychwelodd Bill Swann i'r Brifysgol i gwblhau cwrs BA Anrhydeddus mewn Dylunio, yn arbenigo mewn gwydr. Fe gydredodd arddangosfa o'i waith gyda agoriad o'r National Glass Museum yn Sunderland. Mae Bill wedi arddangos ei waith drwy Brydain, Yr Iseldiroedd,Yr Almaen a Siapan.

Artists A-Z