Drwy gydol ei gyrfa mae Jenny Ryrie wedi arbenigo yn y defnydd arbrofol o ddyfrlliw a chyfryngau cymysg ar bapur. Mae hi'n defnyddio lliw hylifol, golau a ffurf dynamig i archwilio barddoniaeth y môr a'r tir, gan ein dwyn yn nes at ei fodolaeth cyfriniol yn hytrach nag unrhyw ystyr corfforol. Mae ei gwaith yn delynegol ac yn reddfol, gan archwilio egni naturiol a'u cyseiniant â chyflwr meddwl dynol. Nid yw paentiadau Ryrie bob amser yn ddehongliadau darluniadol o bethau a welwyd, ond maent i'w teimlo drwy'r synhwyrau a'u dirnad drwy'r llygad fewnol.


Cliciwch i weld gwaith Jenny