Magwyd Wil mewn cymuned amaethyddol glòs ar Ynys Môn, ac mae natur a'r byd naturiol o'i gwmpas yn elfennau hanfodol yn ei waith. Mae ymyrraeth a rôl dyn yn y ddrama ddiderfyn o adnewyddu, tyfu, ac mewn llawer achos, marwolaeth, sy'n dod gyda newid y tymhorau yn rhan o fywyd bob dydd.

Cliciwch yma i weld gwaith Wil