Magwyd Wil mewn cymuned amaethyddol glòs ar Ynys Môn, ac mae natur a'r byd naturiol o'i gwmpas yn elfennau hanfodol yn ei waith. Mae ymyrraeth a rôl dyn yn y ddrama ddiderfyn o adnewyddu, tyfu, ac mewn llawer achos,
marwolaeth, sy'n dod gyda newid y tymhorau yn rhan o fywyd bob dydd. Mae'r bardd R Williams Parry wedi dal y teimlad yma i'r dim yn ei linnell enwog.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Tŷ Dall

Tŷ Dall

£ 650

13x13" - Amlgyfrwng