Mae Anwen wedi gweithio fel arlunydd proffesiynol o fy stiwdio ar ein fferm yn Ynys Môn ers blynyddoedd lawer. Mae bod yn rhan o ffermio mewn rhyw ffordd y rhan fwyaf o fy mywyd wedi dylanwadu'n fawr ar fy ngwaith artistig. Rwy'n tynnu ysbrydoliaeth o'r profiadau hyn, gan gyfleu trwy fy mhaentiadau a lluniadau olew yr agweddau amrywiol niferus ar yr amgylchedd gwaith, bywyd, pobl ac anifeiliaid sy'n gysylltiedig â'r ffordd hon o fyw.

Cliciwch i weld gwaith Anwen