Oll A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

'Cydfywyd' Mai 12 - Gorffennaf 7, 2024 (delweddau isod)

Cydfywyd - Symbiosis buddiol ... rhwng môr a thir, bodau dynol a'r amgylchedd naturiol, ffurfiau anifeiliaid a phlanhigion, gwneud a rhannu fy ymarfer ag eraill, perthnasoedd rhwng gwneuthurwyr, rhwng technegau castio gwydr a pate de verre.

Nod y prosiect hwn a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw gallu creu gweithiau mwy cymhleth ac uchelgeisiol yn seiliedig ar y ffurfiau planhigion yr wyf yn eu caru, gan gyfuno nodweddion anifeiliaid morol hefyd. Taith barhaus o ddysgu yn ogystal â chyfle i wneud ac arddangos gwaith newydd.

Bywyd planhigion fu fy ysbrydoliaeth erioed - planhigion cryptogamig fel cen, mwsogl, algâu, ffyngau. Ond mae gen i ddiddordeb hefyd mewn defnyddio strwythurau a gwead creaduriaid morol ac infertebratau fel draenogod y môr, sêr y môr, slefrod môr, anemonïau môr a chwrel. Byddaf yn ymchwilio ac yn cyfuno rhinweddau'r planhigion a'r organebau anifeiliaid hyn mewn gweithiau cerfluniol. Parhau â'r datblygiad o gyfuno elfennau naturiol a ddarganfuwyd a deunyddiau eraill.

Mae fy ngwaith yn ymwneud â'm cysylltiad â natur, yr ysbrydolrwydd yr wyf yn ei ganfod ynddo, yr ymdeimlad o le. Cariad at y wlad hon rydw i'n ei galw'n gartref, yr amgylcheddau naturiol rydw i wedi tyfu i fyny o'u cwmpas, wedi dewis treulio fy mywyd ochr yn ochr. Cymru a'i haelioni o harddwch, amrywiaeth a rhyfeddod.

Partneriaid:
Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Ruthin Craft Centre, Studio Made, Makers Guild Wales, Liverpool Museums, The Bluecoat Display Centre The World Museum- Liverpool, Ocean Sciences Dept- Bangor University, National Resources Wales, Fiaz Elson, Angela Thwaites.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cydfywyd 24

Cydfywyd 24

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 23

Cydfywyd 23

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 22

Cydfywyd 22

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 21

Cydfywyd 21

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 19

Cydfywyd 19

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 20

Cydfywyd 20

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 18

Cydfywyd 18

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 17

Cydfywyd 17

£ POA

gwydr

Cydfywyd 15

Cydfywyd 15

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 16

Cydfywyd 16

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 14

Cydfywyd 14

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 12

Cydfywyd 12

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 13

Cydfywyd 13

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 11

Cydfywyd 11

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 10

Cydfywyd 10

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 9

Cydfywyd 9

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 8

Cydfywyd 8

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 7

Cydfywyd 7

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 6

Cydfywyd 6

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 5

Cydfywyd 5

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 4

Cydfywyd 4

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 3

Cydfywyd 3

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 2

Cydfywyd 2

£ NFS

gwydr

Cydfywyd 1

Cydfywyd 1

£ NFS

gwydr