Rwyf yn cael fy ysbrydoli gan y byd naturiol ac wedi bod ddigon lwcus i fyw mewn ardaloedd hyfryd a gwledig yn dilyn treulio hanner cyntaf fy mywyd yn Eryri gan symud i Ynys Enlli yn 13 oed. ‘Rwyf ‘nawr yn byw yn Y Rhiw.

Galluogwyd fi i ddilyn fy hoffter angerddol tuag at luniadu bywyd gwyllt a threuliais lawer o fy amser allan yn yr awyr agored , yn arsylwi a phaentio morloi, adar y môr, morweddau, yr arfordir, gan ddatblygu diddordeb yn ddiweddarach mewn gwybed, gloynod byw a blodau.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi bod yn gweithio gyda dyfrlliw gan ddefnyddio cwyr i greu haenau o liw mewn lluniau o lystyfiant.

Mae fy nhestunau fel arfer yn rhai botanegol, a hoffaf roi sylw i bethau bychan and ydi pobl fel arfer yn sylwi arnynt, pryfetach, blodau bach a gweiriau.

Mae’r modd mae artistiaid yn creu eu gwaith yn fy nghyfareddu, hoffaf weld y marciau maent yn eu gwneud ar y ddalen, y brasluniau yn hytrach na’r darn gorffenedig. Mae’r defnydd o linell yn rhywbeth sydd yn fy niddori , sut mae testun yn cael ei gyfleu trwy un amlinelliad, a’r modd mae artist yn defnyddio eu pensiliau a’u hoffer.

‘Rwyf wedi dysgu llawer o weithio gyda artistaid bywyd gwyllt eraill a dysgu oddi wrth eu dulliau hwy.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Rookery

Rookery

£ 205

22.5 x 23.5cm - watercolour on paper

Midnight fox and barn owl

Midnight fox and barn owl

£ 215

27 x 26cm - watercolour on paper

Crow flow at dusk

Crow flow at dusk

£ 215

26 x 25.5cm - waatercolour on paper

Full moon raven

Full moon raven

£ 205

21.5 x 21.5cm - watercolour on paper

Celtic tree circlet

Celtic tree circlet

£ 185

19 x 15.5cm - watercolour on paper

Early purple orchid patch, Aelrhiw, Llŷn

Early purple orchid patch, Aelrhiw, Llŷn

£ 295

43.5 x 35cm - watercolour on paper

Alder tree in April, Rhiw, Llŷn

Alder tree in April, Rhiw, Llŷn

£ 275

42.5 x 26cm - watercolour on paper

Alder tree in February, Rhiw Llŷn

Alder tree in February, Rhiw Llŷn

£ 275

42.5 x 26cm - watercolour on paper

Forest ravensr

Forest ravensr

£ 205

21.5 x 21.5cm - watercolour on paper

Ravens over trees

Ravens over trees

£ 205

22.5 x 23.5cm - watercolour on paper

Cuckoo flowers and swallow, Aelrhiw, Llŷn

Cuckoo flowers and swallow, Aelrhiw, Llŷn

£ 275

34 x 33.5cm - watercolour on paper

Dandelion clocks and bumblebee, Aelrhiw, Llŷn

Dandelion clocks and bumblebee, Aelrhiw, Llŷn

£ 275

34 x 33.5cm - watercolour on paper

Celandines and oil beetles, Garth, Llŷn

Celandines and oil beetles, Garth, Llŷn

£ 350

watercolour on paper

April bluebells and plantain, Plas-yn-Rhiw, Llŷn

April bluebells and plantain, Plas-yn-Rhiw, Llŷn

£ 350

52.5 x 36cm - watercolour on paper

Furze and spider, Rhiw, Llŷn

Furze and spider, Rhiw, Llŷn

£ 295

35 x 33.5cm - watercolour on paper

Micro moth and bluebells, Aelrhiw, Llŷn

Micro moth and bluebells, Aelrhiw, Llŷn

£ 295

43.5 x 33cm - watercolour on paper

Insects and large skipper, Rhiw, Llŷn

Insects and large skipper, Rhiw, Llŷn

£ 250

25 x 25cm - watercolour on paper

Common blue butterfly studies II, Enlli

Common blue butterfly studies II, Enlli

£ 250

27.5 x 27.5cm - watercolour on paper

Common blue butterfly studies I, Enlli

Common blue butterfly studies I, Enlli

£ 250

22.5 x 29.5cm - watercolour on paper

Cinnebar moth studies II, Rhiw, Llŷn

Cinnebar moth studies II, Rhiw, Llŷn

£ 250

24.5 x 21cm - watercolour on paper

Roost

Roost

£ 185

watercolour on paper

Bracken circle

Bracken circle

£ 215

27 x 26cm - watercolour on paper

Orange tip and bumblebee, Aelrhiw, Llŷn

Orange tip and bumblebee, Aelrhiw, Llŷn

£ 295

43 x 35cm - watercolour on paper

Bluebells and cuckooflower, Aelrhiw, Llŷn

Bluebells and cuckooflower, Aelrhiw, Llŷn

£ 325

41 x 42.5cm - watercolour on paper

Dandelion clock and seeds, Aelrhiw, Llŷn

Dandelion clock and seeds, Aelrhiw, Llŷn

£ 295

43 x 35cm - watercolour on paper

Blossoms and starlings panel, Rhiw, Llŷn

Blossoms and starlings panel, Rhiw, Llŷn

£ 345

36.5 x 43cm - watercolour on paper

Bracken and gorse in March drizzle, Rhiw, Llŷn

Bracken and gorse in March drizzle, Rhiw, Llŷn

£ 375

41 x 51.5cm - watercolour on paper

Spiders and celandines, Cristin withy, Enlli

Spiders and celandines, Cristin withy, Enlli

£ 295

42.5 x 31cm - watercolour on paper

Pen Cristin view, Enlli

Pen Cristin view, Enlli

£

43 x 28cm - watercolour on paper

Lighthouse from Cristin wetlands, Enlli

Lighthouse from Cristin wetlands, Enlli

£ 345

45 x 29cm - watercolour on paper

Misty lichens and blossom, Rhiw, Llŷn

Misty lichens and blossom, Rhiw, Llŷn

£ 345

42 x 52cm - watercolour on paper

Marsh marigolds, nettles and horsetails, Cristin Withie, Enlli

Marsh marigolds, nettles and horsetails, Cristin Withie, Enlli

£ 620

75.5 x 57.5cm - watercolour on paper

Marsh marigolds Tŷ Pellaf Withie, Enlli

Marsh marigolds Tŷ Pellaf Withie, Enlli

£ 620

75.5 x 57.5cm - watercolour on paper

Small tortoiseshell and gorse study, Rhiw, Llŷn

Small tortoiseshell and gorse study, Rhiw, Llŷn

£ 375

43.5 x 54cm - watercolour on paper

Pathway through the trees, Rhiw, Llŷn

Pathway through the trees, Rhiw, Llŷn

£ 350

52.5 x 36cm - watercolour on paper

Wetlands study with self-heal and rushes, Rhiw, Llŷn

Wetlands study with self-heal and rushes, Rhiw, Llŷn

£ 550

53 x 58.5cm - watercolour on paper

Rosehip haze, Rhiw, Llŷn

Rosehip haze, Rhiw, Llŷn

£ 350

42 x 42.5cm - watercolour on paper

Wetland plants, Enlli

Wetland plants, Enlli

£ 350

54 x 32.5cm - watercolour on paper

Small white butterfly among horesetails, Cristin Withy, Enlli

Small white butterfly among horesetails, Cristin Withy, Enlli

£ 350

41 x 41cm - watercolour on paper

Bluebell woods, April, Rhiw, Llŷn

Bluebell woods, April, Rhiw, Llŷn

£ 550

55 x 59cm - watercolour on paper

Evening cloudburst over Enlli

Evening cloudburst over Enlli

£ 450

43.5 x 54cm - watercolour on paper

Calm evening towards Enlli

Calm evening towards Enlli

£ 450

44 x 49cm - watercolour on paper

Moody sky over Enlli

Moody sky over Enlli

£ 450

43.5 x 54cm - watercolour on paper

Wetland buttercups study, Tŷ Pellaf Enlli

Wetland buttercups study, Tŷ Pellaf Enlli

£ 360

42 x 52cm - watercolour on paper

Beautiful demoiselles and polypodies river panel, Ireland

Beautiful demoiselles and polypodies river panel, Ireland

£ 365

53.5 x 43.5cm - watercolour on paper

Cinnabar moth studies I

Cinnabar moth studies I

£ 250

28.5 x 25cm - watercolour on paper

Scarlet tiger moth studies with alkanet, Rhiw Llŷn

Scarlet tiger moth studies with alkanet, Rhiw Llŷn

£ 250

22.5 x 31.5cm - watercolour on paper

Sunshine and bluebells

Sunshine and bluebells

£ 185

20 x 15cm - watercolour on paper

Foxgloves and swifts

Foxgloves and swifts

£ 185

20 x 15cm - watercolour on paper

Forest floor

Forest floor

£ 185

20 x 15cm - watercolour on paper

Wetland circle

Wetland circle

£ 185

20 x 15cm - watercolour on paper

Campion and blue butterflies

Campion and blue butterflies

£ 185

20 x 15cm - watercolour on paper

Buff-tailed bumblebee, Rhiw, Llŷn

Buff-tailed bumblebee, Rhiw, Llŷn

£ 150

21 x 21cm - watercolour on paper