Ar ôl graddio yn 2009 gyda gradd BA Anrhydedd dosbarth cyntaf o Goleg Ravensbourne, Llundain, mae Niki yn gweithio rhwng ei stiwdio yn Ngogledd Cymru a Paris. Mae'n gweithio fel darlunydd ar ei liwt ei hun, gan arbenigo mewn comisiynau am bortreadau. Mae ei chleientiaid yng cynnwys Paul McCartney, Lactofree, Kevin McCloud (Grand Designs), nifer o gyhoeddiadau a chylchgronnau yn nodadwy Elle, Grafik a Nylon. Mae wrthi'n gweithio ar bob math o brosiectau newydd ar hyn o bryd, yn cynnwys cydweithio â chwmnïau dillad, cyhoeddiadau, animeiddwyr a nifer o gylchgronau. Mae wedi arddangos ei gwaith yng Nghymru, Llundain ac mae'n arddangos ym Mharis yn ddiweddarach yn y flwyddyn

"Mae fy arddull, sy'n chwareus ond eto'n ddiymhongar, yn deillio o'r bobl a'r lleoedd rwy'n eu gweld bob dydd, gan nad dogfennu'n unig yw nod fy narluniadau, ond hefyd deall pam fod y testunau rwy'n eu dewis wedi fy nenu atynt. Mae'r trawsnewidiad o Lundain yn ôl i Gymru wedi arwain at gryn newid yn y testunau rwy'n eu darlunio a'r ffordd yr af ati i'w darlunio, ac mae hyn yn gyffrous iawn i mi. Mae symud yn ôl gartref wedi gwneud i mi feddwl, ac wedi fy arwain i ganolbwyntio ar yr iaith Gymraeg. Mae idiomau'n rhan bwysig o'r iaith Gymraeg, ac maent mewn perygl o ddiflannu. Nod y gyfres hon o darluniau yw dod â bywyd i'r dywediadau hyn unwaith eto, am ryw hyd o leiaf."

Rwyf wedi dewis cyferbynnu'r dywediadau traddodiadol hyn â'r ffordd fwy cyfoes o'u darlunio ar bwrpas, er mwyn ymgysylltu â'r gynulleidfa a phwysleisio sut y mae'r dywediadau hyn yn sefyll allan yn y byd heddiw. Ystyriwch y darluniau hyn fel cam tuag at gofio Cymru yn y dyddiau a fu.

*

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Un Wennol Nia Wna Wanwyn

Un Wennol Nia Wna Wanwyn

£ 495

Amlgyfrwng

Madi

Madi

£ 445

Amlgyfrwng

Gorau Adnabod, Adnabod dy hun

Gorau Adnabod, Adnabod dy hun

£ 495

Amlgyfrwng

Unifawn

Unifawn

£ 445

Amlgyfrwng

Mermaids Come in all Shapes and Sizes

Mermaids Come in all Shapes and Sizes

£ 465

Amlgyfrwng

Flamingo Ice Cream

Flamingo Ice Cream

£ 495

Amlgyfrwng

You Don't Have to be Pretty Like Her

You Don't Have to be Pretty Like Her

£ 465

Amlgyfrwng

Be a Rainbow in Someone's Cloud

Be a Rainbow in Someone's Cloud

£ 495

Mixed Media

Around the Neon World

Around the Neon World

£ 485

Amlgyfrwng

Adar o'r Unlliw

Adar o'r Unlliw

£ 465

Amlgyfrwng

Dogs before dudes

Dogs before dudes

£ 495

57 x 62cm - Amlgyfrwng

Map o Gymru Rhif 14

Map o Gymru Rhif 14

£ 325

Amlgyfrwng

Map o Gymru Rhif 10

Map o Gymru Rhif 10

£ 325

Amlgyfrwng

Inside all of us is a wild thing

Inside all of us is a wild thing

£ 375

Amlgyfrwng + Deilen Aur

Ffydd, Gobaith, Cariad

Ffydd, Gobaith, Cariad

£ 475

Amlgyfrwng

Not all those who wander are lost

Not all those who wander are lost

£ 375

Amlgyfrwng + Deilen Aur

Map o'r Byd

Map o'r Byd

£ 625

Amlgyfrwng