Ar ôl graddio yn 2009 gyda gradd BA Anrhydedd dosbarth cyntaf o Goleg Ravensbourne, Llundain, mae Niki yn gweithio rhwng ei stiwdio yn Ngogledd Cymru a Paris. Mae'n gweithio fel darlunydd ar ei liwt ei hun, gan arbenigo mewn comisiynau am bortreadau. Mae ei chleientiaid yng cynnwys Paul McCartney, Lactofree, Kevin McCloud (Grand Designs), nifer o gyhoeddiadau a chylchgronnau yn nodadwy Elle, Grafik a Nylon. Mae wrthi'n gweithio ar bob math o brosiectau newydd ar hyn o bryd, yn cynnwys cydweithio â chwmnïau dillad, cyhoeddiadau, animeiddwyr a nifer o gylchgronau. Mae wedi arddangos ei gwaith yng Nghymru, Llundain ac mae'n arddangos ym Mharis yn ddiweddarach yn y flwyddyn

"Mae fy arddull, sy'n chwareus ond eto'n ddiymhongar, yn deillio o'r bobl a'r lleoedd rwy'n eu gweld bob dydd, gan nad dogfennu'n unig yw nod fy narluniadau, ond hefyd deall pam fod y testunau rwy'n eu dewis wedi fy nenu atynt. Mae'r trawsnewidiad o Lundain yn ôl i Gymru wedi arwain at gryn newid yn y testunau rwy'n eu darlunio a'r ffordd yr af ati i'w darlunio, ac mae hyn yn gyffrous iawn i mi. Mae symud yn ôl gartref wedi gwneud i mi feddwl, ac wedi fy arwain i ganolbwyntio ar yr iaith Gymraeg. Mae idiomau'n rhan bwysig o'r iaith Gymraeg, ac maent mewn perygl o ddiflannu. Nod y gyfres hon o darluniau yw dod â bywyd i'r dywediadau hyn unwaith eto, am ryw hyd o leiaf."

Rwyf wedi dewis cyferbynnu'r dywediadau traddodiadol hyn â'r ffordd fwy cyfoes o'u darlunio ar bwrpas, er mwyn ymgysylltu â'r gynulleidfa a phwysleisio sut y mae'r dywediadau hyn yn sefyll allan yn y byd heddiw. Ystyriwch y darluniau hyn fel cam tuag at gofio Cymru yn y dyddiau a fu.

Cliciwch i weld gwaith Niki