Mae galw cynyddol gan gasglwyr preifat ac orielau am waith Luned Rhys Parri. Enillodd nifer o wobrau yn y gorffennol, ac y mae wedi ei arddangos ledled Cymru a thu hwnt.

Mae Luned yn un o nifer o ddisgyblion amlwg a llwyddiannus y diweddar Peter Prendergast. Mae engrheifftiau o’i gwaith mewn casgliadau preifat yng Nghymru a thramor yn ogystal a sefydliadau megis y Llyfrgell Genedlaethol a Cadw. Bydd yn gweithio gan amlaf yn ei stiwdio yn y Groeslon ger Caernarfon, ond bydd hefyd yn cynnal gweithdai yn rheolaidd mewn orielau, colegau ac ysgolion ledled Cymru.

Cliciwch i weld gwaith Luned