Luned Rhys Parri – Cymru Geoff Charles

Mae Luned Rhys Parri, sydd yn byw yn Y Groeslon ger Caernarfon yn artist proffesiynol ac yn arddangos yn gyson yn y Plas.

Mae'r gweithiau newydd a chasgladwy hyn gan Luned yn ymddangos mewn cyfnod o ansicrwydd dybryd ynghylch y gymdeithas yng Nghymru. Ar adeg fel hon, gall y ffigurau a bortreadir gyda hiwmor ymataliol yma, gan artist sylwgar a dawnus, ein calonogi a lleddfu ein pryderon am y dyfodol.

Atgyfnerthir ei neges o wytnwch a pharhad gan y gludwaith cefndirol, sy’n cynnwys atgynhyrchiadau o ffotograffau gan y diweddar Geoff Charles. Darlunir y bobl yn eu cartrefi, neu wrth eu gwaith heddiw gyferbyn â chenhedlaeth gynharach o Gymry sydd, drwy’r cwbl, wedi goroesi i’n hysbrydoli ni.

Cyfareddwyd Luned gan y darlun o fywyd yng Nghymru sy’n cael ei gyfleu trwy y casgliad toraethog o ffotograffau Geoff Charles yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn enwedig y cymeriadau, y digwyddiadau a’r cerrig milltir arbennig a ffotograffwyd ganddo.

Trwy gyfrwng deunyddiau cymysg a syml megis cardfwrdd, papur, weiren a thinffoil ynghyd a lliwiau cryf mae Luned yn llwyddo i greu cymeriadau bywiog a phrysur sydd yn ein atgoffa o fywyd yng Nghymru yn ystod yr 1940au, 50au, 60au a 70au. Mae lluniau Geoff Charles a thorriadau papur newydd yn y cefndir yn tanio’r dychymyg ac yn ennyn trafodaeth.

Pobl, eu cartrefi, eu hamgylchedd, a’u hymwneud â’i gilydd sydd yn mynd a bryd Luned, ac meddai:

“Mae Geoff Charles yn sicr yn adnabod ei bobl hefyd, ac mae ei luniau yn fy ysgogi i feddwl amdanynt, ac am eu hamgylchiadau – gan fynd ati i greu cymeriadau. Gobeithio y bydd y creadigaethau hyn yn arwain pobl i edrych yn fanylach ar waith Geoff Charles, ac i werthfawrogi ei gamp.”

Diolch i Lyfrgell Genedlaethol Cymru am y gefnogaeth a chaniatau i luniau o Gasgliad Geoff Charles gael eu defnyddio ar gyfer yr arddangosfa.

Mae arddangosfa Luned, sy'n rhan o Arddangosfeydd y Gwanwyn 2019, yn parhau hyd Mai 12ed, 2019.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Dresel Aberhosan

Dresel Aberhosan

Gwerthwyd

57 x 63 cm - amlgyfrwng

Peiriant Gwnïo a Hen Lun

Peiriant Gwnïo a Hen Lun

Gwerthwyd

37.5 x 43.5 cm - amlgyfrwng

Athrawes

Athrawes

Gwerthwyd

37.5 x 48.5 cm - amlgyfrwng

Protest

Protest

Gwerthwyd

55.5 x 50 cm - amlgyfrwng

Yn y Stafell Ddosbarth

Yn y Stafell Ddosbarth

Gwerthwyd

42.5 x 49 cm - amlgyfrwng

O Flaen y Capel gyda'r Ci

O Flaen y Capel gyda'r Ci

Gwerthwyd

34 x 42.5 cm - amlgyfrwng

Peiriant Gwnio a Iâr

Peiriant Gwnio a Iâr

Gwerthwyd

38 x 46.5 cm - amlgyfrwng

Ewch a'r Gath Allan

Ewch a'r Gath Allan

Gwerthwyd

37 x 42 cm - amlgyfrwng

Heibio'r Capel ar fy Meic

Heibio'r Capel ar fy Meic

Gwerthwyd

60 x 44 cm - amlgyfrwng

Te ar ôl Cneifio

Te ar ôl Cneifio

Gwerthwyd

46 x 49 cm - amlgyfrwng

Siop Williams Pwllheli

Siop Williams Pwllheli

Gwerthwyd

36 x 41 cm - amlgyfrwng

Yn y Gegin

Yn y Gegin

Gwerthwyd

38.5 x 46 cm - Amlgyfrwng

Ar ôl y Gwasanaeth

Ar ôl y Gwasanaeth

Gwerthwyd

46.5 x 49 cm - amlgyfrwng

Lein Ddillad

Lein Ddillad

Gwerthwyd

52.5 x 46.5 cm - amlgyfrwng

Jwg o Lefrith a Chath Farmaled

Jwg o Lefrith a Chath Farmaled

Gwerthwyd

37 x 46 cm - amlgyfrwng

Heibio'r Swyddfa Bost

Heibio'r Swyddfa Bost

Gwerthwyd

amlgyfrwng

Llyfrau i'w Marcio

Llyfrau i'w Marcio

Gwerthwyd

32.5 x 39 cm - amlgyfrwng

Jwg a Basn

Jwg a Basn

Gwerthwyd

42.5 x 51.5 cm - amlgyfrwng

Tebot Melyn

Tebot Melyn

Gwerthwyd

41.5 x 43.5 cm - amlgyfrwng

Yn eu Dillad Gorau

Yn eu Dillad Gorau

Gwerthwyd

55 x 57 cm - Amlgyfrwng

Cegin

Cegin

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

O Flaen Caffi Maes, Caernarfon

O Flaen Caffi Maes, Caernarfon

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Albina Zampini, Gaiman, Patagonia

Albina Zampini, Gaiman, Patagonia

Gwerthwyd

Mixed media