Mae galw cynyddol gan gasglwyr preifat ac orielau am waith Luned Rhys Parri. Enillodd nifer o wobrau yn y gorffennol, ac y mae wedi ei arddangos ledled Cymru a thu hwnt.

Mae Luned yn un o nifer o ddisgyblion amlwg a llwyddiannus y diweddar Peter Prendergast. Mae engrheifftiau o’i gwaith mewn casgliadau preifat yng Nghymru a thramor yn ogystal a sefydliadau megis y Llyfrgell Genedlaethol a Cadw. Bydd yn gweithio gan amlaf yn ei stiwdio yn y Groeslon ger Caernarfon, ond bydd hefyd yn cynnal gweithdai yn rheolaidd mewn orielau, colegau ac ysgolion ledled Cymru.

*

Cliciwch i weld gwaith newydd Luned yn ein Arddangosfa Haf

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Dresel Aberhosan

Dresel Aberhosan

Gwerthwyd

57 x 63 cm - amlgyfrwng

Peiriant Gwnïo a Hen Lun

Peiriant Gwnïo a Hen Lun

Gwerthwyd

37.5 x 43.5 cm - amlgyfrwng

Athrawes

Athrawes

Gwerthwyd

37.5 x 48.5 cm - amlgyfrwng

Protest

Protest

Gwerthwyd

55.5 x 50 cm - amlgyfrwng

Yn y Stafell Ddosbarth

Yn y Stafell Ddosbarth

Gwerthwyd

42.5 x 49 cm - amlgyfrwng

O Flaen y Capel gyda'r Ci

O Flaen y Capel gyda'r Ci

Gwerthwyd

34 x 42.5 cm - amlgyfrwng

Peiriant Gwnio a Iâr

Peiriant Gwnio a Iâr

Gwerthwyd

38 x 46.5 cm - amlgyfrwng

Ewch a'r Gath Allan

Ewch a'r Gath Allan

Gwerthwyd

37 x 42 cm - amlgyfrwng

Heibio'r Capel ar fy Meic

Heibio'r Capel ar fy Meic

Gwerthwyd

60 x 44 cm - amlgyfrwng

Te ar ôl Cneifio

Te ar ôl Cneifio

Gwerthwyd

46 x 49 cm - amlgyfrwng

Siop Williams Pwllheli

Siop Williams Pwllheli

Gwerthwyd

36 x 41 cm - amlgyfrwng

Yn y Gegin

Yn y Gegin

Gwerthwyd

38.5 x 46 cm - Amlgyfrwng

Ar ôl y Gwasanaeth

Ar ôl y Gwasanaeth

Gwerthwyd

46.5 x 49 cm - amlgyfrwng

Lein Ddillad

Lein Ddillad

Gwerthwyd

52.5 x 46.5 cm - amlgyfrwng

Jwg o Lefrith a Chath Farmaled

Jwg o Lefrith a Chath Farmaled

Gwerthwyd

37 x 46 cm - amlgyfrwng

Heibio'r Swyddfa Bost

Heibio'r Swyddfa Bost

Gwerthwyd

amlgyfrwng

Llyfrau i'w Marcio

Llyfrau i'w Marcio

Gwerthwyd

32.5 x 39 cm - amlgyfrwng

Jwg a Basn

Jwg a Basn

Gwerthwyd

42.5 x 51.5 cm - amlgyfrwng

Tebot Melyn

Tebot Melyn

Gwerthwyd

41.5 x 43.5 cm - amlgyfrwng

Yn eu Dillad Gorau

Yn eu Dillad Gorau

Gwerthwyd

55 x 57 cm - Amlgyfrwng

Cegin

Cegin

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

O Flaen Caffi Maes, Caernarfon

O Flaen Caffi Maes, Caernarfon

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Albina Zampini, Gaiman, Patagonia

Albina Zampini, Gaiman, Patagonia

Gwerthwyd

Mixed media