Mae galw cynyddol gan gasglwyr preifat ac orielau am waith Luned Rhys Parri.  Enillodd nifer o wobrau yn y gorffennol, ac y mae wedi ei arddangos ledled Cymru a thu hwnt.  

Diolch i gefnogaeth ariannol gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, rydym yn cyflwyno gwaith newydd gan yr artist gyfoes hynod dalentog yma fu draw ym Mhatagonia yn ystod Hydref 2014. Tra'n ymweld â'r Wladfa, fe astudiodd Luned Cymry'r Ariannin yn fanwl a gweithio yn agos o fewn y cymunedau unigryw sydd yno. Bu iddi hefyd gynnal gweithdai gyda phlant Ysgol yr Hendre, Trelew ac Ysgol Pentreuchaf, Llŷn. Cyflwynir yn yr arddangosfa felly, ddehongliad artistig newydd sy'n rhoi cipolwg i ni yma yng Nghymru o fywyd pob dydd draw ym Mhatagonia.

Mae Luned yn un o nifer o ddisgyblion amlwg a llwyddiannus y diweddar Peter Prendergast. Mae enrheifftau o’i gwaith mewn casgliadau preifat yng Nghymru a thramor yn ogystal a sefydliadau megis y Llyfrgell Genedlaethol a Cadw. Bydd yn gweithio gan amlaf yn ei stiwdio yn y Groeslon ger Caernarfon, ond bydd hefyd yn cynnal gweithdai yn rheolaidd mewn orielau, colegau ac ysgolion ledled Cymru.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cegin

Cegin

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

O Flaen Caffi Maes, Caernarfon

O Flaen Caffi Maes, Caernarfon

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Albina Zampini, Gaiman, Patagonia

Albina Zampini, Gaiman, Patagonia

Gwerthwyd

Mixed media