Ganwyd ym Mryste ym 1982 a chafodd ei magu yng nghefn gwlad Gwlad yr Haf. Roedd ganddi gariad tuag at gelf o’i phlentyndod a dechreuodd arlunio’n gynnar iawn, gan ddatblygu ei sgiliau darlunio a phaentio dros amser ac yn ennill gradd mewn Celf Gain.

Symudodd i Gymru yn 2006, gan fyw gyda’i nain a’i thaid er mwyn rhoi mwy o’i hamser at ei gwaith. Yn Rhagfyr 2007, aeth i fyw a gweithio ar fferm fach ger aber y Fawddach. Mae’r bywyd newydd yma wedi achosi newid yn ei gwaith sydd rwan yn canolbwyntio ar fywyd a chymuned ffermio.

Cliciwch i weld gwaith Deanne