Ganwyd ym Mryste ym 1982 a chafodd ei magu yng nghefn gwlad Gwlad yr Haf. Roedd ganddi gariad tuag at gelf o’i phlentyndod a dechreuodd arlunio’n gynnar iawn, gan ddatblygu ei sgiliau darlunio a phaentio dros amser ac yn ennill gradd mewn Celf Gain.

Symudodd i Gymru yn 2006, gan fyw gyda’i nain a’i thaid er mwyn rhoi mwy o’i hamser at ei gwaith. Yn Rhagfyr 2007, aeth i fyw a gweithio ar fferm fach ger aber y Fawddach. Mae’r bywyd newydd yma wedi achosi newid yn ei gwaith sydd rwan yn canolbwyntio ar fywyd a chymuned ffermio.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Noeth yn sefyll

Noeth yn sefyll

Gwerthwyd

Pensal ar bapur

Y Rownd Derfynol Dau

Y Rownd Derfynol Dau

£ 310

Siarcol ar bapur

Maharen Cymreig

Maharen Cymreig

£ 290

Pensal ar fwrdd

Yn y Mart

Yn y Mart

£ 210

Siarcol ar bapur

Rhaeadr Du, Ganllwyd

Rhaeadr Du, Ganllwyd

£ 350

Olew ar liain

Rownd Derfynol Cneifio

Rownd Derfynol Cneifio

£ 210

Siarcol ar bapur

Astudiaeth Gwaed Gwlan

Astudiaeth Gwaed Gwlan

Gwerthwyd

Pensal ar bapur

Borau Dioglyd

Borau Dioglyd

£ 530

Olew ar liain

Haul Haf Cynnar

Haul Haf Cynnar

£ 790

Olew ar liain

Dolgain - Golau Cyntaf

Dolgain - Golau Cyntaf

£ 450

Olew ar liain