“Artist tirweddau ydwyf yn fy hanfod ond mae dylanwad haniaethol ar fy ngwaith.

Mae grym corfforol symud paent o gwmpas tra’n ceisio dal y teimlad o amser a lle yn fy nghyffroi.

Mae amrywio cyflymder cyffyrddiad y brwsh a’r dull o roi’r paent olew, acrylic, siarcol neu graffit tra’n peidio cael fy nhynnu mewn i gyfforddusrwydd gwneud marciau penodol yn broses anodd a heriol.

Mae’r math yma o baentio yn emosiynol, greddfol ac amneidiol yn ogystal a bod yn goreograffig, proses sydd yn cyfleu profiad uniongyrchol, a’i wraidd yn fy nghariad tuag at dir a môr.”

*

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Tirlun Tuscani

Tirlun Tuscani

£ 925

90x75cm - Olew ar ganfas

Tua'r tir

Tua'r tir

Gwerthwyd

100x100cm - Olew ar ganfas

Arfordir yn y bore

Arfordir yn y bore

£ 895

64x74cm - Acrylig ar ganfas

Cae o'r ben y dibyn

Cae o'r ben y dibyn

Gwerthwyd

50x100cm - Olew ar ganfas

Y Lan

Y Lan

Gwerthwyd

Olew