“Artist tirweddau ydwyf yn fy hanfod ond mae dylanwad haniaethol ar fy ngwaith.

Mae grym corfforol symud paent o gwmpas tra’n ceisio dal y teimlad o amser a lle yn fy nghyffroi.

Mae amrywio cyflymder cyffyrddiad y brwsh a’r dull o roi’r paent olew, acrylic, siarcol neu graffit tra’n peidio cael fy nhynnu mewn i gyfforddusrwydd gwneud marciau penodol yn broses anodd a heriol.

Mae’r math yma o baentio yn emosiynol, greddfol ac amneidiol yn ogystal a bod yn goreograffig, proses sydd yn cyfleu profiad uniongyrchol, a’i wraidd yn fy nghariad tuag at dir a môr.”

*

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Aber

Aber

£ 795

67x106cm - Olew ar ganfas

Blaendraeth

Blaendraeth

£ 695

30x90cm - Olew ar ganfas

Uwchben Newlyn I

Uwchben Newlyn I

£ 825

80x80cm - Olew ar ganfas

Uwchben Newlyn II

Uwchben Newlyn II

£ 825

80x80cm - Olew ar ganfas

Y Daith i Sennen

Y Daith i Sennen

£ 895

86x126cm - Olew ar ganfas