Breuddwyd Un Haf yw teitl sioe ddiweddaraf yr artist o Abertawe, Sian McGill.

Ganed hi ar ddydd Gwyl Dewi 1973 ym Mhontypŵl, de Cymru. Wedi iddi gael gradd yn y Saesneg o Brifysgol Abertawe, dychwelodd at yr hoffter o gelfyddyd a ddatblygodd gyntaf yn ystod ei phlentyndod, ‘roedd hefyd yn magu ei phlant yn ystod y cyfnod yma. Daeth paentio yn alwedigaeth llawn amser iddi ac mae bellach yn arddangos ei gwaith yn rheolaidd mewn orielau yng Nghymru a Chernyw, mae ei gwaith wedi ei ddewis ar gyfer Academi Frenhinol y Cambrian.

Daw ei hysbrydoliaeth yn uniongyrchol o’r mannau mae hi’n hoff o fod ynddynt, allan yn yr awyr agored yn mwynhau arfordir a mynyddoedd Cymru, Mae’r paentiadau yn ymateb uniongyrchol i’r tirlun, gan ddal profiad, egni ac ymdeimlad lle – sut mae’n teimlo i fod yno ar y diwrnod arbennig hwnnw. Yn baentiwr mynegianol a greddfol, mae’n gweithio ran amlaf gyda chyllell paled ond hefyd mae’n defnyddio brwshys, ei bysedd neu beth bynnag arall sydd i law ar gyfer creu’r effaith mae’n ei ddymuno. Mae’n hoff o arbrofi gyda marciau, lliw a gwead er mwyn creu effeithiau amrywiol – mae hyn yn arwain at greu peintiadau anrhagweladwy, rhai sy’n ymddangos ohonynt eu hunain bron.

Mae arddangosfa Sian, sy'n rhan o Arddangosfeydd y Gwanwyn 2019, ymlaen hyd Mai 12ed, 2019.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Llanbedrog

Llanbedrog

£ 695

20x20" - Acrylic

Solva

Solva

£ 395

12x12" - Acrylig

Bythynnod Bysedd y Cwn

Bythynnod Bysedd y Cwn

Gwerthwyd

12x12" - Acrylig

Cadair Idris

Cadair Idris

Gwerthwyd

24x24" - Acrylic

Crib Goch

Crib Goch

£ 750

24x24" - Acrylig

Abersoch

Abersoch

£ 695

20x20" - Acrylig

Porth Iago

Porth Iago

£ 550

16x16" - Acrylig

Traeth, Yr Eifl

Traeth, Yr Eifl

Gwerthwyd

16x20" - Acrylig

Rhaeadr, Tryfan

Rhaeadr, Tryfan

£ 650

16x20" - Acrylig

Tua Enlli I

Tua Enlli I

£ 695

20x20" - Acrylig

Tua Enlli II

Tua Enlli II

£ 695

20x20" - Acrylig

Porthdinllaen

Porthdinllaen

Gwerthwyd

Acrylig ar fwrdd