Ganed Sian McGill ar ddydd Gwyl Dewi 1973 ym Mhontypŵl, de Cymru. Wedi iddi gael gradd yn y Saesneg o Brifysgol Abertawe, dychwelodd at yr hoffter o gelfyddyd a ddatblygodd gyntaf yn ystod ei phlentyndod, ‘roedd hefyd yn magu ei phlant yn ystod y cyfnod yma. Daeth paentio yn alwedigaeth llawn amser iddi ac mae bellach yn arddangos ei gwaith yn rheolaidd mewn orielau yng Nghymru a Chernyw, mae ei gwaith wedi ei ddewis ar gyfer Academi Frenhinol y Cambrian.

Daw ei hysbrydoliaeth yn uniongyrchol o’r mannau mae hi’n hoff o fod ynddynt, allan yn yr awyr agored yn mwynhau arfordir a mynyddoedd Cymru, Mae’r paentiadau yn ymateb uniongyrchol i’r tirlun, gan ddal profiad, egni ac ymdeimlad lle – sut mae’n teimlo i fod yno ar y diwrnod arbennig hwnnw. Yn baentiwr mynegianol a greddfol, mae’n gweithio ran amlaf gyda chyllell paled ond hefyd mae’n defnyddio brwshys, ei bysedd neu beth bynnag arall sydd i law ar gyfer creu’r effaith mae’n ei ddymuno. Mae’n hoff o arbrofi gyda marciau, lliw a gwead er mwyn creu effeithiau amrywiol – mae hyn yn arwain at greu peintiadau anrhagweladwy, rhai sy’n ymddangos ohonynt eu hunain bron.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Tal-y-Llyn

Tal-y-Llyn

£ 595

50x70cm - Acrylig ar fwrdd

Angelsey Coast

Angelsey Coast

£ 495

Acrylic on board

Llyn Peninsula

Llyn Peninsula

Gwerthwyd

Acrylic on board

Porth Iago

Porth Iago

£ 450

Acrylig ar fwrdd

Porthdinllaen

Porthdinllaen

£ 495

Acrylig ar fwrdd

Rhaeadr Tryfan

Rhaeadr Tryfan

£ 550

Acrylig ar fwrdd

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

£ 495

Acrylig ar fwrdd

Ynys Llanddwyn 2

Ynys Llanddwyn 2

£ 425

40 x 40cm - Acrylig ar fwrdd

Ynys Llanddwyn 1

Ynys Llanddwyn 1

£ 450

40 x 51cm - Acrylig ar fwrdd

Ynys Enlli

Ynys Enlli

£ 375

30 x 40cm - Acrylig ar fwrdd

Tryfan

Tryfan

£ 495

40 x 61cm - Acrylig ar fwrdd

Llwybr Pyg

Llwybr Pyg

£ 425

40 x 40cm - Acrylig ar fwrdd

Porth Oer

Porth Oer

£ 450

40 x 51cm - Acrylig ar fwrdd

Fairy Glen

Fairy Glen

£ 375

30 x 40cm - Acrylic on board

Crib Nantlle

Crib Nantlle

£ 425

40 x 40cm - Acrylig ar fwrdd

Crib Carneddau

Crib Carneddau

£ 450

40 x 51cm - Acrylig ar fwrdd

Cadair Idris 2

Cadair Idris 2

£ 425

40 x 40cm - Acrylig ar fwrdd

Cadair Idris I

Cadair Idris I

£ 425

40 x 40cm - Acrylig ar fwrdd

Beddgelert

Beddgelert

£ 375

30 x 40cm - Acrylig ar fwrdd

Porthdinllaen

Porthdinllaen

Gwerthwyd

Acrylig ar fwrdd

Crib Nantlle 2

Crib Nantlle 2

Gwerthwyd

Acrylig ar fwrdd

Tryfan

Tryfan

£ 375

30.5 x 40.5cm - acrylic on board

Elidir Fawr

Elidir Fawr

£ 475

acrylic on board

Afon Dwyryd

Afon Dwyryd

£ 375

acrylic on board

Tua'r Eifl

Tua'r Eifl

£ 425

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Pennau Tai, Garn Fawr

Pennau Tai, Garn Fawr

Gwerthwyd

30.5 x 15cm - Acrylig ar fwrdd

Ynys Llanddwyn 2

Ynys Llanddwyn 2

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Y Lliwedd

Y Lliwedd

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Rhaeadr Tryfan

Rhaeadr Tryfan

Gwerthwyd

61 x 76cm - Acrylig ar fwrdd

Llwybr Watkin

Llwybr Watkin

Gwerthwyd

61 x 76cm - Acrylig ar fwrdd

Porth Stinian

Porth Stinian

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Tua Tryfan

Tua Tryfan

Gwerthwyd

40.5 x 51cm - Acrylic on board

Porth Oer

Porth Oer

Gwerthwyd

40.5 x 51cm - Acrylig ar fwrdd

Crib Nantlle

Crib Nantlle

Gwerthwyd

40.5 x 61cm - Acrylig ar fwrdd

Porth Iago

Porth Iago

Gwerthwyd

40.5 x 30.5cm - Acrylig ar fwrdd

Ynys Enlli

Ynys Enlli

Gwerthwyd

40.5 x 61cm - Acrylig ar fwrdd

Garn Fawr

Garn Fawr

£ 650

56 x 76cm - Acrylig ar bapur

Castell Deganwy

Castell Deganwy

£ 375

40.5 x 30.5cm - Acrylig ar fwrdd

Cadair Idris 2

Cadair Idris 2

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Caerfai

Caerfai

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Cadair Idris I

Cadair Idris I

£ 650

56 x 76cm - Acrylig ar bapur

Arfordir Môn

Arfordir Môn

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Rhaeadr Brycheiniog

Rhaeadr Brycheiniog

£ 425

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Ynys Llanddwyn 1

Ynys Llanddwyn 1

Gwerthwyd

61 x 76cm - Acrylig ar fwrdd

Crib y Carneddau

Crib y Carneddau

Gwerthwyd

56 x 76cm - Acrylig ar bapur

Pwllgwaelod

Pwllgwaelod

Gwerthwyd

56 x 84cm - Acrylig ar fwrdd

Aberffraw

Aberffraw

Gwerthwyd

40.5 x 61cm - Acrylig ar fwrdd

Cricieth

Cricieth

Gwerthwyd

61 x 76cm - Acrylig ar fwrdd

Snowdon

Snowdon

£ 475

40.5 x 61cm - Acrylig ar fwrdd

Borth y Gest

Borth y Gest

£ 425

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Niwgwl II

Niwgwl II

£ 395

Acrylig

Porth Mawr

Porth Mawr

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig

Trefin

Trefin

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig

Traeth Pobbles

Traeth Pobbles

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig

Nant Ffrancon

Nant Ffrancon

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig

Bae Barafundle

Bae Barafundle

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig