Breuddwyd Un Haf yw teitl sioe ddiweddaraf yr artist o Abertawe, Sian McGill.

Ganed hi ar ddydd Gwyl Dewi 1973 ym Mhontypŵl, de Cymru. Wedi iddi gael gradd yn y Saesneg o Brifysgol Abertawe, dychwelodd at yr hoffter o gelfyddyd a ddatblygodd gyntaf yn ystod ei phlentyndod, ‘roedd hefyd yn magu ei phlant yn ystod y cyfnod yma. Daeth paentio yn alwedigaeth llawn amser iddi ac mae bellach yn arddangos ei gwaith yn rheolaidd mewn orielau yng Nghymru a Chernyw, mae ei gwaith wedi ei ddewis ar gyfer Academi Frenhinol y Cambrian.

Daw ei hysbrydoliaeth yn uniongyrchol o’r mannau mae hi’n hoff o fod ynddynt, allan yn yr awyr agored yn mwynhau arfordir a mynyddoedd Cymru, Mae’r paentiadau yn ymateb uniongyrchol i’r tirlun, gan ddal profiad, egni ac ymdeimlad lle – sut mae’n teimlo i fod yno ar y diwrnod arbennig hwnnw. Yn baentiwr mynegianol a greddfol, mae’n gweithio ran amlaf gyda chyllell paled ond hefyd mae’n defnyddio brwshys, ei bysedd neu beth bynnag arall sydd i law ar gyfer creu’r effaith mae’n ei ddymuno. Mae’n hoff o arbrofi gyda marciau, lliw a gwead er mwyn creu effeithiau amrywiol – mae hyn yn arwain at greu peintiadau anrhagweladwy, rhai sy’n ymddangos ohonynt eu hunain bron.

Mae arddangosfa Sian, sy'n rhan o Arddangosfeydd y Gwanwyn 2019, ymlaen hyd Mai 12ed, 2019.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Tua Cadair Idris

Tua Cadair Idris

Gwerthwyd

16x20" - Acrylig

Cwm Idwal

Cwm Idwal

Gwerthwyd

16x20 - Acrylig

Tryfan II

Tryfan II

£ 550

16x16" - Acrylig

Gwanwyn, Pen Llŷn

Gwanwyn, Pen Llŷn

Gwerthwyd

12x12" - Arylig

Pinc, Arfordir Ynys Môn

Pinc, Arfordir Ynys Môn

Gwerthwyd

12x12" - Acrylig

Gower II

Gower II

£ 650

16X20" - Acrylig

Crib Goch

Crib Goch

Gwerthwyd

22x30" - Acrylig

Ynys Llanddwyn

Ynys Llanddwyn

Gwerthwyd

12x12" - Acrylig

Môr Stormus, Arfordir Ynys Môn

Môr Stormus, Arfordir Ynys Môn

£ 750

24x24" - Acrylig

Porth Iago

Porth Iago

£ 550

16x16" - Acrylig

Rhoscolyn

Rhoscolyn

Gwerthwyd

12x20" - Acrylig

Penmon

Penmon

£ 495

12x16" - Acrylig

Crib y Garth

Crib y Garth

£ 495

12x16" - Acrylig

Llyn Mymbyr

Llyn Mymbyr

£ 850

22x302 - Acrylig

Porthdinllaen II

Porthdinllaen II

Gwerthwyd

16x16" - Acrylig

Haul Gaeafol, Gower

Haul Gaeafol, Gower

Gwerthwyd

24x28" - Acrylic

Tryfan I

Tryfan I

£ 850

20x30 - Acrylig

Bythynod ac Enlli

Bythynod ac Enlli

£ 550

16x16" - Acrylig

Traeth, Yr Eifl

Traeth, Yr Eifl

£ 650

16x20" - Acrylig

Ynys Lawd II

Ynys Lawd II

£ 750

24x24" - Acrylig

Rhaeadr, Tryfan

Rhaeadr, Tryfan

£ 650

16x20" - Acrylig

Tua Penybegwn

Tua Penybegwn

£ 550

16x16" - Acrylig

Cei Newydd

Cei Newydd

Gwerthwyd

16x16" - Acrylig

Tua Enlli III

Tua Enlli III

Gwerthwyd

16x16" - Acrylig

Ynys Lawd I

Ynys Lawd I

Gwerthwyd

20x28" - Acrylig

Fferm, Pen Llŷn

Fferm, Pen Llŷn

£ 695

16x24" - Acrylig

Porthdinllaen

Porthdinllaen

£ 395

12x12" - Acrylic

Gower I

Gower I

£ 395

12x12" - Acrylic

Tua Enlli I

Tua Enlli I

£ 695

20x20" - Acrylig

Tua Enlli II

Tua Enlli II

£ 695

20x20" - Acrylig

Golau Gaeafol, Pen Llŷn

Golau Gaeafol, Pen Llŷn

Gwerthwyd

20x20" - Acrylig

Angelsey Coast

Angelsey Coast

Gwerthwyd

Acrylic on board

Llyn Peninsula

Llyn Peninsula

Gwerthwyd

Acrylic on board

Porthdinllaen

Porthdinllaen

£ 495

Acrylig ar fwrdd

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

£ 495

Acrylig ar fwrdd

Porthdinllaen

Porthdinllaen

Gwerthwyd

Acrylig ar fwrdd

Crib Nantlle 2

Crib Nantlle 2

Gwerthwyd

Acrylig ar fwrdd

Pennau Tai, Garn Fawr

Pennau Tai, Garn Fawr

Gwerthwyd

30.5 x 15cm - Acrylig ar fwrdd

Ynys Llanddwyn 2

Ynys Llanddwyn 2

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Y Lliwedd

Y Lliwedd

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Rhaeadr Tryfan

Rhaeadr Tryfan

Gwerthwyd

61 x 76cm - Acrylig ar fwrdd

Llwybr Watkin

Llwybr Watkin

Gwerthwyd

61 x 76cm - Acrylig ar fwrdd

Porth Stinian

Porth Stinian

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Tua Tryfan

Tua Tryfan

Gwerthwyd

40.5 x 51cm - Acrylic on board

Porth Oer

Porth Oer

Gwerthwyd

40.5 x 51cm - Acrylig ar fwrdd

Crib Nantlle

Crib Nantlle

Gwerthwyd

40.5 x 61cm - Acrylig ar fwrdd

Porth Iago

Porth Iago

Gwerthwyd

40.5 x 30.5cm - Acrylig ar fwrdd

Ynys Enlli

Ynys Enlli

Gwerthwyd

40.5 x 61cm - Acrylig ar fwrdd

Cadair Idris 2

Cadair Idris 2

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Caerfai

Caerfai

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Arfordir Môn

Arfordir Môn

Gwerthwyd

40.5 x 40.5cm - Acrylig ar fwrdd

Ynys Llanddwyn 1

Ynys Llanddwyn 1

Gwerthwyd

61 x 76cm - Acrylig ar fwrdd

Crib y Carneddau

Crib y Carneddau

Gwerthwyd

56 x 76cm - Acrylig ar bapur

Pwllgwaelod

Pwllgwaelod

Gwerthwyd

56 x 84cm - Acrylig ar fwrdd

Aberffraw

Aberffraw

Gwerthwyd

40.5 x 61cm - Acrylig ar fwrdd

Cricieth

Cricieth

Gwerthwyd

61 x 76cm - Acrylig ar fwrdd

Porth Mawr

Porth Mawr

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig

Trefin

Trefin

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig

Traeth Pobbles

Traeth Pobbles

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig

Nant Ffrancon

Nant Ffrancon

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig

Bae Barafundle

Bae Barafundle

Gwerthwyd

30 x 41 cms - Acrylig