Mae Elfyn Lewis wedi arddangos ar draws Cymru a thu hwnt ac fe'i adnybyddir fel un o brif artistiaid haniaethol Cymru. Yn 2009 ennillodd y fedal aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala ac yn 2010 rhoddwyd y glod o Artist y Flwyddyn iddo yng Nghymru. Mae wedi ennill amrywiaeth o wobrau eraill e.e. Artist Ifanc Cyfoes yr 'Academi Frenhinol Gymreig'

Yng ngeiriau Elfyn: "Yn ystod fy ngyrfa rwyf wedi datblygu dull haniaethol sydd ar y naill law, yn gysylltiedig â'r tirlun ac ar y llaw arall, yn archwylio'n ddwys i gyfrwng paent....mae fy ngwaith yn cynnwys yr elfennau a hap a damwain i gyfleu rhywle arbennig neu ddurlun, ac yn cyfeirio at enwau llefydd a phobl.....mae'r defnydd o liw a gwead yn cael ei gynhyrchu yn uniongyrchol o'r broses... yn cael ei yrru gan dirlun a chyfrwng".

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Talafon 2017

Talafon 2017

£ 750

10.5 x 10.5" (27 x 27cm) - Acrylig ar bapur/mdf

Craig y Nos 2017

Craig y Nos 2017

£ 480

5.5 x 7" (18 x 18cm) - Acrylig ar bapur/mdf

Ystumcuddiedig Bellaf 2018

Ystumcuddiedig Bellaf 2018

£ 1500

18.5 x 20.5" (47 x 52cm) - Acrylig ar bapur

Cerrig Myllt 2018

Cerrig Myllt 2018

£ 950

14 x 14" (36 x 36") - Acrylig ar bapur

Hafod Wydr

Hafod Wydr

£ 650

Acrylic on Paper

Allan o'r Cysgodion

Allan o'r Cysgodion

£ 1500

48 x 48cm - Acrylic on paper

Agoriad

Agoriad

£ 650

23 x 23cm - Acrylic on paper