Mae fy mhaentiadau yn ymateb i’r llefydd dwi wedi ymweld â nhw a’r delweddau dwi’n eu cofio tra’n cerdded mewn ardaloedd led-led y byd o Ardal y Llynnoedd i’r Himalayas i Seland Newydd. Mae synnwyr o le a thir agored yn cael effaith arnaf, gan gynnwys dylanwad dyn ar y tirlun.

Mae lliw, tymer ac argraff sefyllfaoedd yn cael effaith arnaf. Mae marciau ac arwynebau yn yr amgylchfyd yn fy fan cychwyn i mi. Yr wyf yn gweithio yn sythweledol, mae rhai o’m mahentiadau yn cynnwys cyfeiriadau ffigurol cryf tram ae eraill yn abstract.

‘Dwi byth yn gwybod beth fydd y canlyniad ac ‘rwyf yn haenu paent ac yn ailweithio arwynebau, mae’n swnio yn wastraffus yn aml, ond dyma sut mae fy mhaentio yn datblygu. Tra’n gweithio ar sawl llun ar yr un adeg, ‘rwyf yn anelu at weithio yn ddigymhelliad ac anelaf at ymateb yn ddigymell.

‘Rwyf yn defnyddio gusso ar y canfasau cyn dechrau paentio erf y mod yn gweld paentio dyfrlliw yn syth ar bapur yn gyffrous ac awgrymiadol.

Mae’r artistiaid Peter Lanyon, Joan Eardley a Michael Porter yn ddylanwadau arnaf.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Parc Sibton 2

Parc Sibton 2

£ 750

61x91cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Golchwyd i'r lan mewn Tir Newydd

Golchwyd i'r lan mewn Tir Newydd

£ 750

61x91cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Byd Cysgodion

Byd Cysgodion

£ 695

91x61cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Tawelwch

Tawelwch

Gwerthwyd

30x28cm - Olew a geso ar ganfas

Man Gorffwys 1

Man Gorffwys 1

£ 850

76x91cm - Olew a geso ar ganfas

Edrych allan i'r Môr

Edrych allan i'r Môr

£ 725

61x51cm - Olew a geso ar ganfas

Porth Cuddiedig 3

Porth Cuddiedig 3

£ 675

51x51cm - Olew a geso ar ganfas

Gorchuddwyd mewn Carthen Gynnes o Dawelwch

Gorchuddwyd mewn Carthen Gynnes o Dawelwch

£ 695

91x61cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Pelydr o Heulwen yr Hydref

Pelydr o Heulwen yr Hydref

Gwerthwyd

30x28cm - Olew a geso ar fwrdd