Trwy weithio mewn porslen, mae Ruth Gibson yn cyfuno ei chariad tuag at ffotograffiaeth, gwneud printriadau a serameg er mwyn creu ymdeimlad o le; yn enwedig tirlun Swydd Amwythig ac arfordir Cymru. Mae hi wrth ei bodd yn cerdded y bryniau ac mae hi yn cyfleu ei chariad at gefn gwlad trwy ei gwaith gyda chlai. 

Mae teithiau cerdded ar fryn Stiperstones a mynyddoedd ac arfordir Cymru wedi ei hysbrydoli, mae’r delweddau yn cynnwys coed yn y gaeaf, gweadau natur, creigiau o dan y wyneb a rhannau o fapiau gan sicrhau fod gwraidd y gwaith yn y man sydd wedi ei ysbrydoli. Mae meini hirion sydd i’w gweld yma ac acw ar hyd y bryniau yn atseinio yn siapiau y darnau serameg. Mae’r gweithiau celf yn mynegi moroedd stormus neu rosdir gwyllt ond er hynny yn cael effaith llonyddol.

Mae defnyddio ffotograffiaeth a thechnegau printio yn caniatau cyfuno ffoto-realaeth gyda marciau mwy haniaethol er mwyn creu haenau o ddelweddau. Cyn gynted ag y mae’r clai wedi ei print-sgrînio gellir ei ymestyn dros fowldiau a gall y print gael ei ystumio, a gall rhannau bychain eu hychwanegu neu eu tynnu ymaith er mwyn creu patrymau mwy haniaethol. Mae Ruth yn dal harddwch y tirlun yn ei chelf serameg i’r wal ac mae ei phowlenni a’i dysglau mewn du a gwyn yn cynnwys delweddau wedi eu fframio o fewn y darnau. Mae ystod o emwaith porslen yn cyd-fynd gyda’i sermaeg print-sgrîn.

Mae Ruth yn arddangos mewn orielau yn genedlaethol ac yn mynychu ffeiriau serameg ar draws y DU. Yn 2017, dewisiwyd ei gwaith ar gyfer yr arddangosfa serameg genedlaethol ‘Heritage and Diversity’ yn Seoul, De Korea.

“Mae gennyf werthfawrogiad dwfn o rym trawsffurfiol ein dwylo; mae saernïo darn o glai sydd wedi ei durio o’r ddaear i fod yn rhywbeth hardd neu ddefnyddiol wedi bod yn fraint ac mae’n bleser iddo fod yn waith fy mywyd.”

Ruth Gibson Hydref 2017

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Tree Shells

Tree Shells

Gwerthwyd

porcelain print on brick clay

Murmuration Shell

Murmuration Shell

Gwerthwyd

stoneware and print

Poppy Heads

Poppy Heads

Gwerthwyd

Mussels

Mussels

Gwerthwyd

9 x 29cm - porcelain print on slate

Shoreline

Shoreline

Gwerthwyd

stoneware print and glaze

Blue Pools

Blue Pools

£ 2500

99 x 99cm - porcelain

Coastal Elements I

Coastal Elements I

£ 800

stoneware and print

Seascape Stones I

Seascape Stones I

£ 2500

125 x 78cm - stoneware print glaze

Earth and Water

Earth and Water

£ 600

cobalt, porcelain and Porthdinllaen clay

Murmuring Shoreline

Murmuring Shoreline

Gwerthwyd

64 x 32cm - glaze and print

Ominous

Ominous

Gwerthwyd

porcelain glaze print

Mapped Beech - Yr Eifl under beech branches

Mapped Beech - Yr Eifl under beech branches

£ 225

28 x 50cm - screen print on porcelain

Seascape Stones IV

Seascape Stones IV

Gwerthwyd

65 x 48cm - stoneware

Walking Bowls

Walking Bowls

Gwerthwyd

porcelain print

Porth Nefyn Megalith with Tree

Porth Nefyn Megalith with Tree

£ 250

25 x 53cm - stoneware print glaze

Porthdinllaen Megalith with Tree

Porthdinllaen Megalith with Tree

£ 250

22 x x53cm - stoneware print glaze

Porthdinllaen Megaliths

Porthdinllaen Megaliths

£ 500

stoneware glaze print

Marks of the Llyn I

Marks of the Llyn I

£ 85

25 x 25cm - porcelain paperclay and Porthdinllaen clay

Stone Bowl

Stone Bowl

£ 85

25 x 25cm - porcelain paperclay

Marks of Llyn II

Marks of Llyn II

£ 85

25 x 25cm - porcelain paperclay and Porthdinllaen clay

Peninsula Contours I

Peninsula Contours I

£ 145

18 x 60cm - porcelain paperclay and print

Llyn Stone II

Llyn Stone II

£ 145

porcelain paperclay, transfer and Porthdinllaen clay

Rocks of Mon

Rocks of Mon

£ 145

porcelain paperclay and transfer

Llyn Stone I

Llyn Stone I

£ 145

porcelain paperclay and transfer

Parched Earth

Parched Earth

£ 145

unfired porcelain paperclay and Porthdinllaen clay

Peninsula Contours II

Peninsula Contours II

£ 145

23 x 40.5cm - porcelain and print

Ivy and Thistle

Ivy and Thistle

£ 225

31 x 42cm - porcelain and print

Tree Lines

Tree Lines

Gwerthwyd

porcelain and print

Murmuration over Porthdinllaen

Murmuration over Porthdinllaen

£ 175

porcelain and print

Deep Blue

Deep Blue

Gwerthwyd

19 x 52cm - porcelain, paperclay, glaze on slate

Llyn Stones

Llyn Stones

£ 225

23 x 41cm - Porthdinllaen clay + porcelain

Blue Stone on Wood IV

Blue Stone on Wood IV

£ 100

porcelain paperclay on wood

Llyn Earth

Llyn Earth

£ 50

Porthdinllaen clay in porcelain

Limpets

Limpets

£ 125

9 x 29cm - porcelain print on brick clay

Map Stone I

Map Stone I

£ 75

porcelain paper clay + transfer

Porcelain Clay Contour

Porcelain Clay Contour

Gwerthwyd

porcelain transfer

Slate Echoed

Slate Echoed

Gwerthwyd

brick clay + slate

Blue Stone on Wood III

Blue Stone on Wood III

£ 100

porcelain paperclay on wood

Blue Stone on Wood II

Blue Stone on Wood II

£ 100

porcelain paperclay on wood

Cobalt Reflection

Cobalt Reflection

£ 225

slip cast, porcelain + cobalt

Llyn Moments

Llyn Moments

£ 85

porcelain paperclay + Porthdinllaen clay

Slate Fence

Slate Fence

Gwerthwyd

porcelain paperclay

Tree Line

Tree Line

Gwerthwyd

porcelain paperclay

Yr Eifl Profile

Yr Eifl Profile

Gwerthwyd

porcelain paperclay print glaze

Llyn Clay

Llyn Clay

£ 125

50 x 20cm - Porthdinllaen clay

Pebbles Gathered

Pebbles Gathered

£ 125

50 x 20cm - print and porcelain

Shells

Shells

Gwerthwyd

10 x 30cm - porcelain print and slate

Waves II

Waves II

£ 100

47.5 x 12cm - porcelain and cobalt

Yr Eifl Contained

Yr Eifl Contained

£ 145

16 x 46cm - porcelain and print

Dusk Trees II

Dusk Trees II

Gwerthwyd

56 x 48cm - stoneware

Porth y Nant

Porth y Nant

£ 250

20 x 58cm - stoneware print glaze

Under Yr Eifl

Under Yr Eifl

Gwerthwyd

20 x 58cm - stoneware print glaze

Stone Prints II

Stone Prints II

£ 250

34 x 74cm - stoneware prints

Seascape Stones III

Seascape Stones III

£ 500

78 x 42cm - stoneware

Dusk Trees I

Dusk Trees I

£ 450

64 x 58cm - stoneware print

Seascape Stones II

Seascape Stones II

£ 2000

114 x 74cm - stoneware print and glaze

Slate Peak

Slate Peak

£ 350

43 x 63cm - porcelain and slate

Murmuration Wave

Murmuration Wave

£ 3000

219 x 69cm - 100 porcelain bowls screen printed

.

.

£ POA

.

.

£ POA