Trwy weithio gyda porslen mae Ruth Gibson yn cyfuno cariad a ffotogaffiaeth, gwneud printiadau a serameg er mwyn creu ymdeimlad o le; ac ar gyfer yr arddangosfa yma mae ei gwaith wedi ei ysbrydoli gan dirlun Llŷn.

Mae’r delweddau yn cynnwys coed yn y gaeaf, gweadau natur, adar yn hedfan, creigiau odan yr wyneb a chynhwysiad rhannau o fapiau er mwyn gwreiddio y gwaith yn y man sydd wedi ei ysbrydoli. Mae meini hirion hynafol sydd wedi eu darganfod yn wasgaredig ar hyd y tirlun gwyllt yn cael eu hadleisio yn siapiau y gwaith serameg. Mae amlinell y penrhyn o bellteryn thema sydd i’w weld trwy’r gwaith. Mae delwedd yr amlinell a siapiau’r bryniau a phatrymau eu cyfuchlinau ar fapiau yn cael eu cynnwys yn ei gwaith dro ar ôl tro.

Trwy ddefnyddio ffotograffiaeth a thechnegau argraffu serameg yn galluogi I ffoto-realiaeth gael ei gyfuno gyda marciau mwy haniaethol er mwyn creu haenau o ddelweddau. Cyn gynted ag y mae’r clai wedi ei sgrîn- brintio, gall y clai gae ei ymestyn dros y mowldiau, gall y print gael ei ystumio, neu rannau bachgael eu hychwanegu neu eu tynnu ymaith er mwyn creu patrymau haniaethol. Mae ychwanegu gwydredd a chlai lleol yn ychwanegu at y gwaith.


Trwy y gwaith yma, mae Ruth yn cyflwyno yr ymdeimlad o heddwch a thawelwch sydd I’w brofi trwy gyfrwng yr amgylchedd naturiol. Mae’n ceisio ymchwyddo ansawdd y porslen ac adlewyrchu byd natur, gwynder carreg berffaith gron berffaith, patrymau sydd yn ymddangos fel eu bod wedi eu cripio ar gerrig a llyfnder cregyn sydd wedi eu gwisgo gan y môr. Mae ganddi obsesiwn erioed gyda deunydd sydd yn cae eu dargangfod. Cerrig yn enwedig!

Tra’n ymchwilio ar gyfer y prosiect yma, mae Ruth wedi darganfod bod ei thad, sydd yn fardd, wedi ysgrifennu barddoniaeth am ei ardal leol ac ‘roedd yntau yn cael ei gyfareddu gan amlinelliad y bryniau. Mae Ruth wedi canolbwyntio ar un darn o farddoniaeth yn enwedig, sydd yn ymddangos yma ar graig porslen a chyfrwng clywedol.

Mae cyfuniad o 2D a 3D mewn rhai o’i gweithiau, ble mae delweddau fflat wedi eu printio ar arwyneb sydd a thro neu ar gerrig tri dimensiwn sydd a golygfa o belter. Mae cerrig wedi eu defnyddio yn lle canfas ar gyfer y gwaith.

Ym Morthdinllaen ar arfordir gogleddol y Penrhyn mae tirlithriadau yn digwydd yn aml ar y gelltydd môr yn ystod y gaeaf ac mae clai yn dod i’r golwg ar y traeth. Mae Ruth wedi gweithio gyda’r clai yma yn y fan a’r lle ar y gtraeth ac wedi bod yn ei gasglu er mwyn ei gynnwys yn ei gwaith. Mae’r arddangosfa yma wedi sbarduno arbrofi gyda chlai lleol. Mae’r clai yn gweithio yn dda fel slip a gwydredd a gellir ei ddarganfod mewn nifer o’r gweithiau yma. Mae lliw brown tywyll iddo wedi ei danio ar dymheredd uchel.

Mae paentio y tirlun gyda chlai sydd i’w ddarganfod o dan wyneb y ddaear yn cryfhau y cyswllt rhwng celfyddyd a’r deunydd. Mae gan Ruth ddiddordeb erioed mewn serameg mawr o ran maint ac mae ei gwaith wedi eu ffurfio o nifer o ddarnau gan greu celf wal ar raddfa fwy.

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys y gweithiau mwyaf y mae wedi eu gwneud hyd yma ac mae creu y gwaith ar gyfer yr arddangosfa hon wedi bod yn dasg anferthol.

"Screen-printed and glazed ceramic artworks utilising photography and ceramic printing techniques; allowing for photo realism combined with more abstract mark making to build up layers of images."

Ruth Gibson, January 2019

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cregyn Coed

Cregyn Coed

Gwerthwyd

print porslen ar bric-glai

Cragen Murmuriad

Cragen Murmuriad

Gwerthwyd

crochenwaith caled a phrint

Pennau Pabiau

Pennau Pabiau

Gwerthwyd

print porslen ar lechen

Cregyn Gleision

Cregyn Gleision

Gwerthwyd

9 x 29cm - print porslen ar lechen

Arfordir

Arfordir

Gwerthwyd

print crochenwaith caled a gwydredd

Pyllau Glas

Pyllau Glas

£ 2500

99 x 99cm - porslen

Elfennau Arfordirol I

Elfennau Arfordirol I

£ 800

crochenwaith caled a phrint

Morlun Cerrig I

Morlun Cerrig I

£ 2500

125 x 78cm - print crochenwaith caled a gwydredd

Daear a Dŵr

Daear a Dŵr

£ 600

cobalt, porslen a chlai Porthdinllaen

Arfordir Murmurog

Arfordir Murmurog

Gwerthwyd

64 x 32cm - gwydredd a phrint

Anffodus

Anffodus

Gwerthwyd

print porslen gwydreddog

Ffawydd wedi mapio - Yr Eifl o dan frigau ffawydd

Ffawydd wedi mapio - Yr Eifl o dan frigau ffawydd

£ 225

28 x 50cm - sgrin-brint ar borslen

Morlun Cerrig IV

Morlun Cerrig IV

Gwerthwyd

65 x 48cm - crochenwaith caled

Powlenni ar Grwydr

Powlenni ar Grwydr

Gwerthwyd

print porslen

Megalith Porth Nefyn gyda Choeden

Megalith Porth Nefyn gyda Choeden

£ 250

25 x 53cm - print crochenwaith caled gwydreddog

Megalith Porthdinllaen gyda Choeden

Megalith Porthdinllaen gyda Choeden

£ 250

22 x x53cm - print crochenwaith caled gwydreddog

Megalithiau Porthdinllaen

Megalithiau Porthdinllaen

£ 500

glaze print crochenwaith caled gwydreddog

Marciau Llŷn I

Marciau Llŷn I

£ 85

25 x 25cm - clai papur porslen a chlai Porthdinllaen

Powlen Carreg

Powlen Carreg

£ 85

25 x 25cm - clai papur porslen

Marciau Llŷn II

Marciau Llŷn II

£ 85

25 x 25cm - clai papur porslen a chlai Porthdinllaen

Amlinellau Penrhyn I

Amlinellau Penrhyn I

£ 145

18 x 60cm - clai papur porslen a phrint

Carreg Llŷn II

Carreg Llŷn II

£ 145

clai papur porslen, trosglwyddyn a chlai Porthdinllaen

Creigiau Môn

Creigiau Môn

£ 145

porcelain paperclay and transfer papur clai porslen a throsglwyddyn

Carreg Llŷn I

Carreg Llŷn I

Gwerthwyd

clai papur porslen a throsglwyddyn

Daear Grâs

Daear Grâs

£ 145

clai papur porslen heb ei danio a chlai Porthdinllaen

Amlinellau Penrhyn II

Amlinellau Penrhyn II

£ 145

23 x 40.5cm - porslen a phrint

Eiddew ac Ysgallen

Eiddew ac Ysgallen

£ 225

31 x 42cm - porslen a phrint

Llinellau Coed

Llinellau Coed

Gwerthwyd

porslen a phrint

Murmur dros Borthdinllaen

Murmur dros Borthdinllaen

£ 175

porslen a phrint

Glas Tywyll

Glas Tywyll

Gwerthwyd

19 x 52cm - clai papur porslen gwydreddog ar lechen

Cerrig Llŷn

Cerrig Llŷn

£ 225

23 x 41cm - clai Porthdinllaen a phorslen

Carreg Lâs ar Bren IV

Carreg Lâs ar Bren IV

£ 100

clai papur porslen ar bren

Daear, Llŷn

Daear, Llŷn

Gwerthwyd

clai Porthdinllaen a phorslen

Limpets

Limpets

Gwerthwyd

9 x 29cm - porcelain print on brick clay

Map Stone I

Map Stone I

Gwerthwyd

porcelain paper clay + transfer

Amlinell Porslen Clai

Amlinell Porslen Clai

Gwerthwyd

trosglwyddyn porslen

Atseiniau Llechen

Atseiniau Llechen

Gwerthwyd

bric-glai a llechen

Carreg Lâs ar Bren III

Carreg Lâs ar Bren III

£ 100

clai papur porslen ar bren

Carreg Lâs ar Bren II

Carreg Lâs ar Bren II

£ 100

clai papur porslen ar bren

Adlewyrchiad Cobalt

Adlewyrchiad Cobalt

£ 225

castin slip, porslen a chobalt

Ennydau Llŷn

Ennydau Llŷn

£ 85

clai papur porslen a chlai Porthdinllaen

Ffens Llechen

Ffens Llechen

Gwerthwyd

clai papur porslen

Llinellau Coed

Llinellau Coed

Gwerthwyd

clai papur porslen

Amlinell Yr Eifl

Amlinell Yr Eifl

Gwerthwyd

print clai papur porslen gwydreddog

Clai Llŷn

Clai Llŷn

£ 125

50 x 20cm - clai Porthdinllaen

Casgliad o Gerrig Crynion

Casgliad o Gerrig Crynion

£ 125

50 x 20cm - print a phorslen

Cregyn

Cregyn

Gwerthwyd

10 x 30cm - print porslen a llechen

Tonnau II

Tonnau II

£ 100

47.5 x 12cm - porslen a chobalt

Yr Eifl, Cynwysedig

Yr Eifl, Cynwysedig

£ 145

16 x 46cm - porslen a phrint

Coed Cyfnos II

Coed Cyfnos II

Gwerthwyd

56 x 48cm - crochenwaith caled

Porth y Nant

Porth y Nant

Gwerthwyd

20 x 58cm - crochenwaith caled gwydreddog

Islaw Yr Eifl

Islaw Yr Eifl

Gwerthwyd

20 x 58cm - crochenwaith caled gwydreddog

Printiadau Cerrig II

Printiadau Cerrig II

£ 250

34 x 74cm - printiadau crochenwaith caled

Morlun Cerrig III

Morlun Cerrig III

Gwerthwyd

78 x 42cm - crochenwaith caled

Coed Cyfnos I

Coed Cyfnos I

£ 450

64 x 58cm - print crochenwaith caled

Morlun Cerrig II

Morlun Cerrig II

Gwerthwyd

114 x 74cm - print crochenwaith caled gwydreddog

Pîg Llechen

Pîg Llechen

£ 350

43 x 63cm - porslen a llechen

Ton Murmuriad

Ton Murmuriad

£ 3000

219 x 69cm - 100 o bowlenni porslen wedi'u sgrin brintio