Trwy weithio gyda porslen mae Ruth Gibson yn cyfuno cariad a ffotogaffiaeth, gwneud printiadau a serameg er mwyn creu ymdeimlad o le; ac ar gyfer yr arddangosfa yma mae ei gwaith wedi ei ysbrydoli gan dirlun Llŷn.

Mae’r delweddau yn cynnwys coed yn y gaeaf, gweadau natur, adar yn hedfan, creigiau odan yr wyneb a chynhwysiad rhannau o fapiau er mwyn gwreiddio y gwaith yn y man sydd wedi ei ysbrydoli. Mae meini hirion hynafol sydd wedi eu darganfod yn wasgaredig ar hyd y tirlun gwyllt yn cael eu hadleisio yn siapiau y gwaith serameg. Mae amlinell y penrhyn o bellteryn thema sydd i’w weld trwy’r gwaith. Mae delwedd yr amlinell a siapiau’r bryniau a phatrymau eu cyfuchlinau ar fapiau yn cael eu cynnwys yn ei gwaith dro ar ôl tro.

Trwy ddefnyddio ffotograffiaeth a thechnegau argraffu serameg yn galluogi I ffoto-realiaeth gael ei gyfuno gyda marciau mwy haniaethol er mwyn creu haenau o ddelweddau. Cyn gynted ag y mae’r clai wedi ei sgrîn- brintio, gall y clai gae ei ymestyn dros y mowldiau, gall y print gael ei ystumio, neu rannau bachgael eu hychwanegu neu eu tynnu ymaith er mwyn creu patrymau haniaethol. Mae ychwanegu gwydredd a chlai lleol yn ychwanegu at y gwaith.

Cliciwch i weld gwaith Ruth