Ganed Deborah yn Sir Gaerhirfryn yn 1964. Fe astudiodd ddylunio tecstiliau ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl gan ennill anrhydedd gradd baglor yn 1985.

Fe ddewisodd aros yn y ddinas gan barhau gyda’i chariad cyntaf o beintio gyda phaent olew.

Mae ei gwaith yn dal i gael ei ddylanwadu gan ei gwybodaeth o decstilau. Gwelir hyn trwy ei defnydd o haenau paent ar y canfas.

Mae nifer o alw wedi bod am waith Deborah, ac felly fe benderfynodd droi yn artist llawn amser, sydd wedi bod yn arddangos ei gwaith ers 2000.

Mae hi bellach yn gweithio ac yn arddangos yn ei galeri/stiwdio ei hun yn Lerpwl ac yn dangos ei gwaith yn genedlaethol.

Mae gwaith Deborah yn unigryw iawn gyda galw mawr amdano. Mae ganddi’r gallu i ddehongli harddwch ein hamgylchedd gyda phalet lliw eang., mewn ffurfiau realaeth a haniaethol. Mae hi’n aml yn gwerthu ei gwaith i gasglwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae ei chariad tuag at arfordiroedd a thirweddau Cymru, Cernyw a’r Alban yn un o’r prif ffynhonnellau sy'n ei hysbrydoli.


Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Townscape 3

Townscape 3

£ 1250

100 x 50cm - Oil on canvas

Townscape 2

Townscape 2

£ 1250

90 x 60cm - Oil on canvas

Hallett Cove Beach

Hallett Cove Beach

£ 795

60 x 60cm - Oil on canvas

City Horizon

City Horizon

£ 1250

100 x 50cm - Oil on canvas

Ynys Môn 2

Ynys Môn 2

Gwerthwyd

15x15cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordirol 8

Llwybr Arfordirol 8

Gwerthwyd

20x20cm - Olew ar ganfas

Harbwr 2

Harbwr 2

£ 150

20x20cm - Olew ar ganfas

Harbwr 1

Harbwr 1

£ 150

20x20cm - Olew ar ganfas

Traeth Llanbedrog 2

Traeth Llanbedrog 2

Gwerthwyd

18x24cm - Olew ar ganfas

Goleudy Llanddwyn

Goleudy Llanddwyn

Gwerthwyd

30x30cm - Olew ar ganfas

Gorwel Newydd 3

Gorwel Newydd 3

£ 250

30x30cm - Olew ar ganfas

Gorwel Newydd 2

Gorwel Newydd 2

£ 250

30x30cm - Olew ar ganfas

Gorwel Newydd 1

Gorwel Newydd 1

£ 250

30x30cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordirol 7

Llwybr Arfordirol 7

£ 250

30x30cm - Olew ar ganfas

Porth Ceiriad

Porth Ceiriad

£ 250

30x30cm - Olew ar ganfas

Traeth Niwbwrch

Traeth Niwbwrch

£ 250

30x30cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordirol 6

Llwybr Arfordirol 6

Gwerthwyd

35x25cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordirol 5

Llwybr Arfordirol 5

£ 250

35x25cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordirol 4

Llwybr Arfordirol 4

£ 250

25x35cm - Olew ar ganfas

Arfordir Llŷn

Arfordir Llŷn

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Traeth Llanbedrog

Traeth Llanbedrog

£ 395

40x40cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordirol 3

Llwybr Arfordirol 3

£ 395

40x40cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordirol 2

Llwybr Arfordirol 2

£ 395

40x40cm - Olew ar ganfas

Gorwel arfordirol

Gorwel arfordirol

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordir 1

Llwybr Arfordir 1

£ 795

40x80cm - Olew ar ganfas

Glan y Dŵr, Lerpwl

Glan y Dŵr, Lerpwl

£ 295

40x30cm - Olew ar ganfas

Ynys Môn

Ynys Môn

£ 595

50x50cm - Olew ar ganfas

Golygfa Tref, Haniaethol

Golygfa Tref, Haniaethol

Gwerthwyd

76x76cm - Olew ar ganfas

Llanddwyn, Ynys Môn

Llanddwyn, Ynys Môn

£ 1495

80x80cm - Olew ar ganfas

Traeth Abersoch

Traeth Abersoch

£ 1495

80x80cm - Olew ar ganfas

Treflun

Treflun

£ 2495

120x80cm - Olew ar ganfas

Gorwel Trefol

Gorwel Trefol

£ 2995

120x100cm - Olew ar ganfas

Golygfa o'r llwybr bordiau

Golygfa o'r llwybr bordiau

Gwerthwyd

90x90cm - Olew ar ganfas

Parc, Hydref

Parc, Hydref

£ 1250

50x100cm - Olew ar ganfas

Gorwel Newydd 4

Gorwel Newydd 4

£ 1250

120x40cm - Olew ar ganfas

Coedwig Haniaethol

Coedwig Haniaethol

£ 995

100x40cm - Olew ar ganfas

Porth Ceiriad

Porth Ceiriad

Gwerthwyd

25 x 25cm - Oil on canvas

Porth Ceiriad 2

Porth Ceiriad 2

£ 595

50 x 50cm - Oil on canvas

Low Tide Abersoch

Low Tide Abersoch

Gwerthwyd

25 x 25cm - Oil on canvas

Low Tide Abersoch 3

Low Tide Abersoch 3

Gwerthwyd

40 x 40cm - Oil on canvas

Abersoch Beach

Abersoch Beach

Gwerthwyd

25 x 25cm - Oil on canvas

Low Tide Abersoch 2

Low Tide Abersoch 2

Gwerthwyd

80 x 40cm - Oil on canvas

Porth Ceiriad 2

Porth Ceiriad 2

Gwerthwyd

30x30cm - Olew ar ganfas

Gorwelion Newydd 2

Gorwelion Newydd 2

Gwerthwyd

30x30cm - Olew ar ganfas

Llwybr Arfordirol 2

Llwybr Arfordirol 2

Gwerthwyd

50x50cm - Oil on canvas