Ganed Deborah yn Sir Gaerhirfryn yn 1964. Fe astudiodd ddylunio tecstiliau ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl gan ennill anrhydedd gradd baglor yn 1985.

Fe ddewisodd aros yn y ddinas gan barhau gyda’i chariad cyntaf o beintio gyda phaent olew.

Mae ei gwaith yn dal i gael ei ddylanwadu gan ei gwybodaeth o decstilau. Gwelir hyn trwy ei defnydd o haenau paent ar y canfas.

Mae nifer o alw wedi bod am waith Deborah, ac felly fe benderfynodd droi yn artist llawn amser, sydd wedi bod yn arddangos ei gwaith ers 2000.

Mae hi bellach yn gweithio ac yn arddangos yn ei galeri/stiwdio ei hun yn Lerpwl ac yn dangos ei gwaith yn genedlaethol.

Mae gwaith Deborah yn unigryw iawn gyda galw mawr amdano. Mae ganddi’r gallu i ddehongli harddwch ein hamgylchedd gyda phalet lliw eang., mewn ffurfiau realaeth a haniaethol. Mae hi’n aml yn gwerthu ei gwaith i gasglwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae ei chariad tuag at arfordiroedd a thirweddau Cymru, Cernyw a’r Alban yn un o’r prif ffynhonnellau sy'n ei hysbrydoli.


Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Porth Ceiriad 2

Porth Ceiriad 2

£ 595

50x50cm - Olew ar ganfas

Traeth Niwbwrch

Traeth Niwbwrch

£ 250

25x25cm - Olew ar ganfas

Porth Ceiriad 1

Porth Ceiriad 1

Gwerthwyd

25x25cm - Oil on canvas

Arfordir

Arfordir

£ 195

24x18cm - Olew ar ganfas

Gorwel Ynys Môn

Gorwel Ynys Môn

£ 1495

80x80cm - Olew ar ganfas

Traeth Abersoch

Traeth Abersoch

£ 1250

100x40cm - Olew ar ganfas

Townscape 3

Townscape 3

£ 1250

100 x 50cm - Oil on canvas

Townscape 2

Townscape 2

£ 1250

90 x 60cm - Oil on canvas

City Horizon

City Horizon

£ 1250

100 x 50cm - Oil on canvas