Oll A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

Mae Jacob Buckland yn artist tirluniau a anwyd yn 1973 yng Ngwlad yr Haf ond sydd bellach yn byw yng Nghaerfyrddin.

“Mae fy ngwaith yn adwaith i’r ymdeimladau sy’n cael eu creu a’r hyn y sylwaf arnynt am leoliadau arbennig a chyfnodau gwahanol. Mae tirluniau yn cael eu trawsnewid gan dywydd a thymor, dydd a nos, ac yn apelio yn ysbeidiol at synhwyrau personol.”

Mae wedi arddangos yn eang yng Nghymru a Lloegr.

Cliciwch i weld gwaith Jacob