Mae Rachel Barber yn arlunydd sy'n byw yn Swydd Gaer yng ngogledd orllewin Lloegr. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio trwy gyfrwng argraffu mono a sgrin, gan ddefnyddio manylion dail metel wedi'u gorffen â llaw. Mae hi'n cael ei hysbrydoli gan natur, tir a morluniau ac mae hi bob amser yn ceisio dal rhywbeth o'r awyrgylch y mae'n dod ar ei draws wrth gerdded ym mryniau'r Peak District neu ar hyd traethau Penrhyn Llŷn. Mae hi hefyd yn tynnu llawer o ysbrydoliaeth wrth deithio, yn ddiweddar i Ganada a Gwlad yr Iâ, creu haenau a gweadau i adlewyrchu golau, symudiad a ffurf.

Mae'r broses gyfredol yn gofyn am roi inc ar blât yna ei rolio, ei grafu a'i sychu a'i drin. Yna rhoddir papur dros y plât a'i basio trwy'r wasg argraffu. Gyda'r broses o argraffu mono mae pob print yn unigryw ac mae yna elfen na ellir ei rheoli, a all ddatgelu canlyniadau annisgwyl rhyfeddol, sydd wedyn yn cael ei weithio i'r ddelwedd derfynol. Mae haenau o ddelweddau wedi'u hargraffu ar y sgrin yn cael eu gosod dros y ddeilen fetel sydd wedi'i chymhwyso â llaw cyn iddi o'r diwedd ddroriau i'r printiau i roi llinell a manylion.

Cliciwch i weld gwaith Rachel