Mae Raef wrth ei fodd gyda golau cannwyll, mae’n teimlo bod ansawdd y golau a geir o fflam cannwyll yn gynnes ac yn rhoi sicrwydd mewn byd tywyll, a hynny er mai dim ond canfed rhan o fylb golau modern a roddir gan gannwyll.

Mae tanio y wic wedi bod yn ddefod fechan sy’n rhoi sicrwydd am filenia, dyna pam mae canhwyllau yn parhau i gael eu defnyddio heddiw i gynrhychioli eneidiau coll neu anwyliaid sydd wedi ein gadael, maent yn cynrhychioli atgof brau ond diriaethol sydd yn goleuo yr anwybod tywyll. Maent yn goleuo’r y ffordd ond hefyd cynhyrchu cysgodion sydd yn symud, wedi adrodd cyfoeth o straeon ac yn ôl pob tebyg wedi codi ofn y tywyllwch yn ein eneidiau.

Mae ei waith wedi ei greu o gerrig sydd wedi eu darganfod a’u chwarelyddu, copr, efydd, arian nicel, dur gwrth-staen, metel euro, arian ac yn y blaen. Mae pob cynllun yn dilyn thema ond yn unigryw.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

The Watcher Candelabra

The Watcher Candelabra

£ 595

Brass sheet, silver solder, brass rod and nickel silver on alluvial pebble

Sun-rayed Adonis Candelabra

Sun-rayed Adonis Candelabra

£ 695

Copper, Brass and Bronze sheet with brass wire and silver solder on alluvial pebble

Lantern with two Little Stint

Lantern with two Little Stint

£ 440

Verdigris Patinated Copper, bronze sheet on a cut slate base with red glass peg

Heron and Sandpiper Candelabra

Heron and Sandpiper Candelabra

£ 595

Patinated copper, brass, copper and silver solder on alluvial pebble

Flying Chough Candelabra

Flying Chough Candelabra

£ 460

Copper Bronze, gilding metal bird with nickel silver flutes

Adam and the Plovers Candelabra

Adam and the Plovers Candelabra

£ 760

Copper,brass, silver solder and glass ball on alluvial pebble

Aberdaron Heron

Aberdaron Heron

£ 290

Copper and brass with enamelled discs