Cor y Brythoniaid Concert

Saturday, June 29th 2019 at 7.30pm. Tickets are now for sale - £15

Bu cynnydd yn niferoedd y côr yn ogystal a chynnydd yn ei lwyddiannau, ac yn 1969 dyma roi cynnig yn 'yr un fawr' am y tro cyntaf, sef Eisteddfod Genedlaethol yn y Fflint, lle buont yn llwyddiannus gyda chanmoliaeth uchel gan y beirniad. Wedi hyn, bu i'r côr ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1971, 1977, 1985, 2001, 2005 a 2016. Cafwyd nifer o deithiau dramor, gan gynnwys America, Hwngari, Brwsel a'r Bahamas.

Mae'r côr wedi ymddangos ar y teledu nifer fawr o weithiau ac wedi ymddangos ar lwyfan gyda rhai o berfformwyr gorau'r byd, yn cynnwys Shirley Bassey, Harry Secombe a'r dyn ei hun, Bryn Terfel. Cyhoeddwyd nifer o recrodiau a chryno ddisgiau a chawsant ddisg aur gan Gwmni Recordiau Sain yn 1982 yn gydnabyddiaeth am werthiant eu recordiau, a'u dyfarnu yn Gôr y Flwyddyn gan HTV yn 1992.

Maent wedi rhoi pleser i nifer fawr o bobl dros y blynyddoedd. Hir oes iddynt.

£15

Cor y Brythoniaid