Elin is an Illustration graduate from the University of the West of England, Bristol.

Her initial work begins by experimenting in sketchbooks and on loose paper, combining found imagery with drawings and paintings or anything else she can get her hands on. Her paintings are a combination of oil, acrylic and collage elements where texture, surface treatments and color are very important aspects of the work. Her ultimate goal is to create compelling work of abstract art that engages the viewer, is endlessly absorbing and fosters a meaningful dialogue.

Watch Elin below discussing her work on the Welsh arts programme Y Lle

Mae Elin wedi arddangos ei gwaith mewn sawl arddangosfa wahanol, yn amrywio o rai cyfunol fel sioe agoriadol y Royal West Academy of Arts ym Mryste, yn ogystal â sioe yn The Truman Brewery yn Llundain, a arweiniodd at gael ei dewis o holl raddedigion darlunio Prydain i arddangos ei gwaith yn sioe raddedigion asiant creadigol AMV BBDO. Mae hi hefyd wedi creu gwaith i gylchgronau fel Beneficial Shock Magazine. Gwnaeth ‘celf byw’ yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni'r llynedd ac roedd ganddi stondin ar y maes yn gwerthu’i phaentiadau a’i phrintiau.

Mae’r arddull mae Elin yn ei ddefnyddio yn chwarae rhan sylfaenol yn ei gwaith diweddaraf. Mae’n datgan fod y broses o ymdrin â’i gwaith; y lluniadu; yr argraffu; yr haenau a’r haenau o baent a marciau mawr, gorchestol a welir yn fwriadol weithiau neu’n ddamweiniol dro arall; y pytiau o bapur a thorri darnau allweddol o’r paentiadau a’u taflu i ffwrdd; y plygu a’r rhwbio fel bod y paent ar yr arwyneb yn rhwbio wrth ei gilydd fel pos, neu jig-so; mae pob darn yn gyfatebol i’r cysyniad fod rhywbeth yn tyfu fel un cyn cael eu dinistrio a’u datod, yna eu hail-ffurfio a’u hail-osod unwaith eto mewn ymgais i ddal moment y creu a welir yn ei gwaith gorffenedig.

Y mae’r tensiwn angerddol rhwng y ‘trefn’ a’r ‘anhrefn’ i’w weld yn glir, ac yn parhau i fod yn thema amlwg trwy gydol ei gwaith. Fodd bynnag, mae strwythur i’w thechneg sydd yn eithaf systematig o’r llinellau igam-ogam ailadroddus, i’r sgribl a’r blotiau sydd yn amrywio o fod yn drwm i fod yn ysgafn a llai pendant. Mae hyn yn rhoi gwedd nodedig i’w gwaith.

Works on Sale

Click to view full size

Segmentau 2017

Segmentau 2017

£ 220

21 x 17.5cm - mixed media on paper

Dileu 2017

Dileu 2017

£ 100

12.5 x 10cm - mixed media on paper

Ail-osod 2017

Ail-osod 2017

£ 240

21 x 18cm - mixed media on paper

Anrhefn 2016

Anrhefn 2016

£ 720

Mixed media on card

Datod I 2017

Datod I 2017

Sold

12.5 x 10cm - mixed media on paper

Datod II

Datod II

Sold

12.5 x 10cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Dyfod 2017

Dyfod 2017

£ 260

24.5 x 19cm - mixed media on paper

Haneru

Haneru

£ 240

22 x 19cm - mixed media on paper

Llinellau 2017

Llinellau 2017

Sold

12.5 x 10cm - mixed media on paper

Uno 2017

Uno 2017

£ 240

21 x 18cm - mixed media on paper

Datod III

Datod III

Sold

12.5 x 10cm - mixed media on paper