Raffl Fawr 2018

Mae ticedi Raffl Fawr Cyfeillion y Plas eleni, paentiad olew rhoddedig gan yr artist Di Meltcalfe yn dwyn y teitl Twyni - Abersoch, nawr ar werth yn yr oriel. Bydd y raffl yn cael ei thynnu ar Ragfyr y 9fed 2018.

Bydd yr holl arian sydd wedi ei gasglu yn cael ei ddefnyddio tuag at brosiectau amrywiol ynghyd a chynnal a chadw yr oriel.