Diddordeb Gwirfoddoli?

RECRIWTIO GWIRFODDOLWYR NEWYDD I BLAS GLYN Y WEDDW

 

Allwch chi gyfrannu 2 awr o’ch amser yn wythnosol i wirfoddoli yn un o orielau hynaf Cymru?

 

Gall y dyletswyddau gynnwys

 

 • Cyfarch ymwelwyr gan roi braslun o hanes y Plas iddynt
 • Gweini yn y siop grefftau
 • Helpu i osod arddangosfeydd a’u tynnu i lawr
 • Stiwardio yn ystod perfformiadau theatr
 • Helpu gyda gweithgareddau codi arian
 • Helpu i baratoi pecynnau trwy’r post i aelodau
 • Gofalu am yr ardd a’r goedwig
 • Cyfieithu
 • Ysgrifennu adolygiadau o arddangosfeydd a digwyddiadau
 • Helpu i baratoi newyddlenau
 • Helpu yn ystod gwasanaethau priodas a digwyddiadau
 • Helpu yn ystod agoriadau swyddogol arddangosfeydd