Helpwch ni gyrraedd dyfodol hunangynaliadwy

Ymddiriedolaeth elusennol annibynnol sy'n berchen ac yn rheoli Plas Glyn y Weddw, a gan fod yr elusen yn ariannu ei hun yn bennaf, mae;n dibynnu yn helaeth ar roddion a chefnogaeth y sector breifat. Yn wahanol i nifer o ganolfanau celf tebyg, nid yw'r Plas yn derbyn cyllid o'r sector gyhoeddus. O'r herwydd, mae'r ymdrech i godi arian yn dasg barhaus er mwyn cyrraedd y costau blynyddol o £750,000. Gan nad yw digwyddiadau masnachol yr elusen yn ddigon i gyrraedd y targed, mae'n rhaid dibynnu ar ymgyrchoedd codi arian cyfeillion a gwirfoddolwyr ffyddlon y ganolfan ynghyd a rhoddion sylweddol gan ymddiriedolaeth breifat sy'n gefnogol iawn.  Os hoffech fod o gymorth i ni, cymerwch gip ar ein taflen isod (fersiwn Gymraeg i ddilyn yn fuan)

Taflen codi arian

Sut i gymeryd rhan