Cyngerdd Cor y Brythoniaid

Ym mis Mehefin 1964, ffurfiodd gŵr o Flaenau Ffestiniog, Meirion Jones, gôr meibion a fyddai'n tyfu i fod yn un o'r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Ffurfiwyd y côr er mwyn cystadlu mewn eisteddfod fach leol yng Nghapel Hyfrydfa ym Manod ac yn dilyn yr ymddangosiad hwnnw awgrymwyd bod y côr yn perfformio yn y Carnifal lleol rai wythnosau yn ddiweddarach. Yr adeg honno, tua phymtheg o aelodau oedd gan y côr, ond yn sgîl yr anogaeth a gawsant, aethant ati i sefydlu'r côr yn ffurfiol a dechrau ar y gwaith o ddenu aelodau newydd.

Bu cynnydd yn niferoedd y côr yn ogystal a chynnydd yn ei lwyddiannau, ac yn 1969 dyma roi cynnig yn 'yr un fawr' am y tro cyntaf, sef Eisteddfod Genedlaethol yn y Fflint, lle buont yn llwyddiannus gyda chanmoliaeth uchel gan y beirniad. Wedi hyn, bu i'r côr ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1971, 1977, 1985, 2001, 2005 a 2016. Cafwyd nifer o deithiau dramor, gan gynnwys America, Hwngari, Brwsel a'r Bahamas.

Mae'r côr wedi ymddangos ar y teledu nifer fawr o weithiau ac wedi ymddangos ar lwyfan gyda rhai o berfformwyr gorau'r byd, yn cynnwys Shirley Bassey, Harry Secombe a'r dyn ei hun, Bryn Terfel. Cyhoeddwyd nifer o recordiau a chryno ddisgiau a chawsant ddisg aur gan Gwmni Recordiau Sain yn 1982 yn gydnabyddiaeth am werthiant eu recordiau, a'u dyfarnu yn Gôr y Flwyddyn gan HTV yn 1992.

Maent wedi rhoi pleser i nifer fawr o bobl dros y blynyddoedd. Hir oes iddynt.

£15

Cor y Brythoniaid