Cinio Nadolig Caffi'r Oriel

Bydd cinio Nadolig ar gael yng Nghaffi'r Oriel o Ragfyr 4ydd hyd at Ragfyr 20ed (dydd Mercher, Iau a Gwener). Rhaid archebu ymlaen llaw. Dyddiadau ychwanegol ar gael i bartion mawr. Cliciwch yma i weld y fwydlen