Daeth Cyfeillion yr Oriel i fodolaeth yn ystod 80’au y ganrif ddiwethaf dan ofal Dafydd a Gwyneth ap Tomos.

TREFN AELODAETH NEWYDD

Byddwn yn cyflwyno trefn aelodaeth newydd yn 2022. Mae aelodau cyfredol yn derbyn aelodaeth am ddim tra rydym yn cyflwyno sustem Cyfeillion newydd fydd yn ymuno gyda'r oriel dan adain un elusen yn unig.

Bydd y drefn parcio yn newid - rydym yn cael gwared o'r polion a bydd trefn parcio a thalu newydd yn cael ei chyflwyno. O 2022 ymlaen bydd modd i chi brynu tocyn parcio blynyddol yn ychwanegol i'ch tal aelodaeth.

Manteision o fod yn aelod

  • Gostyngiad o 5% ar bob gwariant o £50+ yn yr Oriel
  • Gwybodaeth am arddangosfeydd a digwyddiadau

Ni fyddai Oriel Plas Glyn-y-Weddw yn bodoli heb gyfraniad pwysig y Cyfeillion - ymunwch heddiw i gadw’r Oriel hon yn agored i bawb.

Mae’r Cyfeillion yn ased ac yn garfan bwyso pwerus wrth i’r nifer o aelodau gynyddu.