Astudiodd Stephen Yardley ddarluniadu (illustration) yn y ‘London Institute’ ar ddechrau’r 1990’au ac ers hynny mae wedi gweithio gyda nifer o argraffdai a grwpiau dylunio, gan greu amrywiaeth o ddarluniau ar gyfer cylchgronau, siacedi llwch a dyluniadau graffig.

‘Roedd hefyd yn diwtor paentio yng Nghaerdydd a Dyffryn Morgannwg am ddeng mlynedd hyd 2012. Mae llawer o waith Stephen wedi ei ysbrydoli gan y tirlun yn agos i’w gartref – ffermydd, coedlanau, ffyrdd, llwybrau a gwrychoedd. Mae wrth ei fodd gyda drama a phrydferthwch tirlun Cymru. Yn arbennig Arfordir Treftadaeth Dyffryn Morgannwg a thirlun cyfoethog ac amrywiol Prydain a Ffrainc. Mae ei baentiadau yn symud i mewn ac allan o fod yn haniaethol ond mae’r themau yn parhau yr un fath – effaith golau a tywydd ar y tirlun. Mae wrth ei fodd gyda dryswch blêr, y modd mae natur yn medru bod yn ‘chwithig’, yn arbennig pan yn gweithio yn y stiwdio gan fod y gwaith yn deillio o’r cof a’r dychymyg gyda help darlun a wnaed y tu allan. Mae’n defnyddio amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys dyfrliw, ‘gouache’, acrylig, emylsion a chollage yn aml erbyn hyn. Mae’n aml yn eu cymysgu er mwyn cyfleu gwead a lliw. Mae’n gweithio yn gyflym ond yn gadael y paentiadau yn y tŷ, gan eu haddasu yn aml dros gyfnod o amser (neu eu dinistrio hyd yn oed os nad ydi o’n teimlo eu bod yn gweithio!)

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Heulwen Cynnes y Gwanwyn

Heulwen Cynnes y Gwanwyn

£ 395

33x33cm - Acrylig

Golau Ar Y Traeth

Golau Ar Y Traeth

£ 575

88x39cm - Amlgyfrwng

Gwanwyn Cynnar

Gwanwyn Cynnar

Gwerthwyd

33x33cm - Acrylig

Haul Isel

Haul Isel

£ 330

28x28cm - Acrylig

Llwybr Arfordir

Llwybr Arfordir

Gwerthwyd

60x60cm - Amlgyfrwng