‘Rwyf wedi bod yn creu crochenwaith ers graddio o’r Brifysgol, gan weithio mewn amryw o grochendai gan gynnwys Crochendy Winchcombe, Crochendy Wichford a Chrochendy Hook Norton. Hyfforddais trwy ddysgu taflu dyluniadau hardd pobl eraill. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf ‘rwyf wedi bod yn dylunio crochenwaith fy hun ynghyd a dysgu serameg mewn coleg lleol.

Hyfforddais fel taflwr cynhyrchiadau ac rwyf wedi bod yn hynod o lwcus o gael fy nysgu a’m hysbrydoli gan artistiaid gwych – Ray Finch, Eddie Hopkins, Jack Doherty, Alistair Young, Toff Milway, Jim Keeling, Victor Hugo, Andy Gill a Liz Houghton – i enwi dim ond rhai!

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Green Bowl

Green Bowl

£ POA