Mae Emrys Williams yn artist gweledol sy’n gweithio o fewn peintio, dylunio a chreu gwaith wedi ei brintio yn ogystal â chydweithio gyda dawns ac opera. Mae wedi arddangos ei waith yn y D.U, Ffrainc ac Yr Almaen a gyda gwaith mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus.

Cafodd Emrys Williams ei eni yn Lerpwl yn 1958 a symudodd i fyw i Fae Colwyn gyda’i deulu yn 1969. Fe astudiodd yng Ngholeg Celf Gain Slade yn Llundain (1976-1980) Mae wedi gweithio fel darlithydd yng Ngholeg Menai, Bangor ers 1990.

Mae wedi arddangos yn eang ym Mhrydain ac wedi dangos mewn arddangosfeydd grŵp pwysig gan gynnwys 12fed Arddangosfa Paentio John Moores Lerpwl (1982) lle roedd yn enillydd gwobr a Sioe Haf Serpentine (1983). Mae wedi cynnal tair sioe un dyn yn Llundain yn Oriel Benjamin Rhodes ac wedi cael sioeau teithiol cyhoeddus mawr gan gynnwys "Sunny Spells" (1995) a drefnwyd gan Oriel Mostyn / Oriel Gymnasium Berwick, gan deithio i MAC Birmingham, y Glynn Vivian Abertawe a Turner House Penarth, "Various Fictions" (1998) Oriel Collins, Glasgow ac "Emrys Williams - Paentiadau Diweddar" (2003) Oriel Davies, Y Drenewydd.
Mae hefyd wedi gweithio gydag opera fel artist preswyl yn Opera Cenedlaethol Cymru a phrosiectau ffilm fel "Sunny Spells A Game for Optimists" gyda'r Cyfarwyddwr Paul Islwyn Thomas.
Mae ei waith mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus fel Cyngor Celfyddydau Lloegr, Casgliad Celf y Llywodraeth, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a'r Amgueddfa Metropolitan, Efrog Newydd.

Cliciwch i weld gwaith Emrys