Mae Dylan yn artist hunan gyflogedig ac yn byw yn Llannor ger Pwllheli. Mae o wedi dysgu ei hun gan weithio yn bennaf trwy luniadu a delweddu mewn dull traddodiadol a digidol. Mae ei ddylanwadau ac ysbrydoliaethau yn deillio o artistiaid megis Goya, Robert E Mc Ginnis, Frasetta a Dali, i enwi ond ychydig. Mae yn mwynhau paentiadau llawn bywyd sy’n ymddangos fel petaent yn neidio o’r canfas bron iawn, mae’n rhywbeth mae Dylan yn ceisio ei fynegi yn ei waith.

Dros y blynyddoedd mae ei waith wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer pob math o waith marchnata a darlunio ac mae wedi ennill nifer o gystadlaethau a gwobrau gan gynnwys artist digidol y flwyddyn gan intel.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Pen Llŷn

Pen Llŷn

£ 520

63x38cm - Olew ar ganfas

Porth Ysgo

Porth Ysgo

£ 600

92x71cm - Olew ar ganfas

Yr Hen Olwyn

Yr Hen Olwyn

£ 550

70x70cm - Olew ar ganfas

Carreg Llam

Carreg Llam

£ 580

70x50cm - Olew ar ganfas

Traeth Llanbedrog

Traeth Llanbedrog

£ 550

70x50cm - Olew ar ganfas