Ganwyd Becky yn Sir Gaer a graddiodd mewn Celf a Thecstiliau o Brifysgol Bath Spa. Yn fuan wedi graddio symudodd i Gymru er mwyn bod yn agosach at leoliadau sydd yn ysbrydoli ei gwaith. Yn 2012/2013, dychwelodd Becky i Sir Gaer er mwyn dysgu mwy am y testunau sydd yn ei hysbrydoli drwy astudio ecoleg, bioleg, cadwraeth, bywyd gwyllt a botaneg trwy gyfrwng cwrs Diploma.

Rhwng Mehefin a Thachwedd 2014 bu Becky yn artist preswyl yng ngwarchodfa natur yr RSPB yn Ynys Hir gan ganolbwyntio ar ymateb ac ymddygiad bywyd gwyllt trwy greu brasluniau ac astudiaethau dyfrlliw. Mae’r gwaith yn cael ei arddangos yng nghanolfan y warchodfa ac yn cael ei ddiweddaru yn wythnosol.

Yn ogystal, fe fynychodd wythnos lluniadu adar y môr a gynhaliwyd gan Gymdeithas Artistiaid Bywyd Gwyllt yn Ne Lothian, cwrs unigryw oedd yn brofiad ffantastig ac yn gyfle i weithio gyda artistiaid sydd ag angerdd tuag at weithio o brofiad personnol dwys. Mae Becky wedi derbyn bwrsari lluniadu y gymdeithas er mwyn dychwelyd eto yn 2018.

“Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ‘rwyf wedi canolbwyntio ar ddatblygu fy ngallu i weithio yn uniongyrchol o fyd natur, mae gennyf archwaeth am y sialens o geisio dal bywyd ac egni yn uniongyrchol yn ystod y dydd. Mae gweithio trwy y dull yma yn cynnig taith barhaol o ddysgu gan fy mod yn cael fy ngorfodi i ymateb yn sydyn i sefyllfaoedd anodd.

Trwy’r cyfleoedd yma i arsylwi yn agos, gallaf ddatblygu fy nealltwriaeth o ffurf ac ymddygiad testunau ac ‘rwf yn cael fy ngorfodi i’w disgrifio yn ddigymell mewn amser cyfyngedig gan roi anadl bywyd i farciau ar bapur sydd yn ddolen gyswllt gyda atgof o ddigwyddiad.”

Press Release

Becky Thorley-Fox exhibiting in major national Wildlife exhibition

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Gwylanod Penddu ar ymyl y Traeth

Gwylanod Penddu ar ymyl y Traeth

£ 765

olew ar ganfas

Pâl yn edrych allan o'r twll

Pâl yn edrych allan o'r twll

£ 595

olew ar ganfas

Llursod yn Ynys Lawd

Llursod yn Ynys Lawd

£ 675

olew ar ganfas

Rhedeg i'r môr, Llanbedrog

Rhedeg i'r môr, Llanbedrog

Gwerthwyd

olew ar ganfas

Cwtiad Torchog ymysg y Cerigos

Cwtiad Torchog ymysg y Cerigos

£ 315

olew ar ganfas

Machlud dros Pen Llŷn

Machlud dros Pen Llŷn

£ 1195

olew ar ganfas