Yn enedigol o Swydd Gaer, symudodd Becky i arfordir gorllewinol Cymru yn 2010. Mae hi wrth ei bodd yn archwilio tirwedd Cymru a'r digonedd o fywyd gwyllt sydd i'w gael yma. Gan weithio gyda blwch pochade awyr agored a thrybedd, cynhyrchir gwaith Becky yn bennaf ‘en plein air’ - yn yr awyr agored. Mae Becky wrth ei bodd â'r her a'r cyffro o weithio'n uniongyrchol o fywyd a'r ffresni a'r digymelldeb a ddaw yn ei sgil. Mae cysylltiad uniongyrchol wrth weithio mewn gohebiaeth â natur, rhwng y llygad a blaen y brwsh paent, gan roi gwirionedd ac eglurder i bob marc.

“Rwy’n gweithio i ddal ac ymateb i effeithiau dros dro natur - cydblethu newidiadau lliw cynnil a golau, a welir yn agos trwy bob tywydd ac amser o’r dydd. Gyda phob paentiad rwy'n mwynhau archwilio'r ddeialog weledol y mae'n ei chreu. Trwy ddylunio, golau, gwead a lliw, rwy'n ceisio dal a distyllu cofnod synhwyraidd llawn o naws, amser a lle penodol ”.

Cliciwch i weld gwaith Becky