Mae Bill Swann a Meic Watts yn cyflwyno gwaith sydd wedi ei greu trwy gydweithio fel rhan o’r sioe haf eleni.


Yn dilyn gyrfa mewn rheolaeth crochenwaith a chysylltiadau cyhoeddus, fe ddychwelodd Bill Swann i’r Brifysgol i gwblhau cwrs MA Anrhydedd mewn dylunio gan arbenigo mewn gwydr. Cydredodd arddangosfa o’i waith gyda agoriad y National Glass Museum yn Sunderland. Mae Bill wedi arddangos ei waith yn yr Iseldiroedd, Yr Almaen a Siapan. Mae’n gweithio o’i stiwdio ym Mhothmadog.

Bu Meic Watts yn ddigon ffodus if od yn brentis i’r cerflunydd Jonah Jones wedi gadael coleg celf. Cyflwynodd Jonah ef i’r grefft o dorri llythyrennau a cherfio llechi lleol gogledd Cymru a mathau eraill o gerrig. Roedd Meic wedi gweithio ar gomisiynau celf cyhoeddus ac fel artist preswyl am nifer o flynyddoedd.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Mulfran

Mulfran

Gwerthwyd

40 x 40cm - gwydr a llechen

Ysgyfarnog yn Troelli

Ysgyfarnog yn Troelli

£ 390

40 x 40cm - gwydr a llechen

Murmur of wings III

Murmur of wings III

£ 539

Slate & Glass

Murmur of Wings I

Murmur of Wings I

£ 675

Slate & Glass

Flight of Fancy

Flight of Fancy

£ 390

Slate & Glass

Call of the Sea

Call of the Sea

£ 350

Slate & Glass

By a Bird's Breath

By a Bird's Breath

£ 390

Slate & Glass

By a Hare's Breath

By a Hare's Breath

£ 390

Slate & Glass