Peintiwr tirlun ydi Esther Stubbs yn bennaf ac yn gweithio gyda olew a dyfrlliw. Fe’i hysbrydolwyd i baentio pan yn blentyn, gan fod ei mam, sydd hefyd yn arlunydd, wedi annog y teulu cyfan i werthfawrogi a mwynhau sgiliau creadigol.

Am nifer o flynyddoedd, bu yn dysgu ac yn cydlynu celf fel proffesiwn, gan ddefnyddio ei hamser hamdden i baentio ac arddangos gwaith yng Ngorllewin Sussex, Essex ac Ynysoedd y Sianel. Yn 2015 cymerodd ymddeoliad cynnar o ddysgu a symud i Benrhyn Llŷn, gan neilltuo mwy o’i hamser i’w hangerdd dros baentio.

Mae'n byw ger Aberdaron ac mae ei holl waith cyfredol wedi'i ysbrydoli gan dir a morluniau'r penrhyn, yn ogystal â mynyddoedd Eryri. Trwy ei phaentiadau, mae'n anelu at ddal harddwch ac ysbryd y tirwedd, gan ddefnyddio ffotograffau a brasluniau, a wneir ar deithiau cerdded aml yn yr ardal, i lywio'r cyfansoddiadau. Mae ei gwaith fel arfer yn cael ei greu yn ei stiwdio, hen garafán statig sy'n edrych dros dir fferm a chlogwyni cyfagos i Fôr Iwerddon.

Mae'n aelod o Arlunwyr Sarn ac yn arddangos ei gwaith yn flynyddol yng Ngŵyl Gelf Llŷn.

Cliciwch i weld gwaith Esther