Helen Steinthel - Arddangosfa Deyrnged

Yn rhan o Arddangosfeydd y Gwanwyn 2019 mae casgliad o waith gan yr artist Helen Steinthal (1911-1991).

*Ganed Helen Steinthal ym Manceinion yn ferch i Egbert Steinthal masnachwr ŷd o’r Almaen, a Bertha Noel Steinthal, artist o Ffrainc yn wreiddiol.

Yn dilyn gadael Polytecnig Salford yn 1929, astudiodd yn y Grosvenor School of Art yn Llundain cyn mynychu Ysgol Gelf Slade ble astudiodd y grefft o gynllunio llwyfanau a phaentio addurniadol.

Er mwyn cael aros yn Llundain, bu’n gweithio mewn theatrau gan gynnwys yr Old Vic Theatre ble bu’n paentio gwisgoedd ar gyfer operau gan gynnwys y Snow Maiden a Tsar Sultan, hefyd bu’n paentio setiau ar gyfer Balé Rwsia Grigoriev.

Dychwelodd i Fanceinion er mwyn ymroi i baentio tua 1938. Erbyn 1939, roedd ei rhieni wedi ymgartrefu ym Mhrenteg tra’r oedd Helen a’i chwaer, Isobel, oedd hefyd yn artist, yn parhau i fyw ym Manceinion, ond anfonwyd lori i nôl y ddwy chwaer i‘w cludo at eu rhieni er mwyn dianc rhag y bomiau.

Ymhen amser cafodd y teulu dŷ yn Nhremadog a dysgodd Helen siarad a darllen Cymraeg a bu’n anfon ei gwaith i’r Eisteddfod Genedlaethol a’r Gymdeithas Celf mewn addysg yng ngogledd a de Cymru, Oriel Howard Roberts, a bu’n arddangos ei gwaith mewn arddangosfeydd agored yn Manceinion, Lerpwl a Leeds, Yr Academi Frenhinol yn Llundain, y Society of Women Artists, ac yn oriel Roland, Browse a Delbaco.

Trefnodd ei harddangosfeydd ei hun yn ymyl ei chartref, yn Y Gegin, Cricieth, Neuadd y Dref, Tremadog, ac yn y gwahanol siopa celf, megis eiddo Frances Handley. Roedd Clwb Celf Porthmadog yn ei hanterth.

Yn dilyn cyfnod hir o edrych ar ôl ei rhieni methedig cafodd Helen gyfle i gario ‘mlaen gyda’i gyrfa yn dilyn marwolaeth ei mam yn 1971. Bu’n arddangos gyda Grŵp Gogledd Cymru a’r Cambrian Academy. Adeg yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhorthmadog, bu llun ganddi yn Barn a chafodd wahoddiad gan Oriel Ceri Richards, CPC Abertawe, i gynnig eitemau ar gyfer arddangosfa yno.

Cynhaliwyd arddangosfa adolygol o’i gwaith yn Oriel Hepworth, Caerfaddon yn 1990 a chynhaliwyd arddangosfa o’i gwaith yma ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn ystod yr 1990’au cynnar.*

Mae’r gwaith sydd yn yr arddangosfa hon yn ffurfio casgliad preifat a gasglwyd gan y perchnogion yn ystod yr 1980’au a’r 90’au.

Agorir yr arddangosfa, sy'n rhan o Arddangosfeydd y Gwanwyn 2019, gan Dafydd Iwan am 2 o'r gloch ar Fawrth 24ain. Bydd yr arddangosfeydd ymlaen hyd Mai 12ed, 2019.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Harbwr Enlli

Harbwr Enlli

£ 195

Dyfrlliw

Plant yn y tirlun ar doriad gwawr

Plant yn y tirlun ar doriad gwawr

£ 200

Dyfrlliw

Treialon cŵn defaid Porthmadog

Treialon cŵn defaid Porthmadog

Gwerthwyd

Dyfrlliw

Gwybedod yng ngolau’r lleuad

Gwybedod yng ngolau’r lleuad

£ 225

Dyfrlliw

Clogwyni Tremadog

Clogwyni Tremadog

Gwerthwyd

Dyfrlliw

Ffordd Caernarfon

Ffordd Caernarfon

Gwerthwyd

Dyfrlliw

Blodau Gwyllt

Blodau Gwyllt

Gwerthwyd

Dyfrlliw

Chwarel ddiffaith

Chwarel ddiffaith

£ 250

Dyfrlliw

Rhyd

Rhyd

Gwerthwyd

Dyfrlliw

Dianc rhag gwres yr haul

Dianc rhag gwres yr haul

£ 400

Dyfrlliw

Wynebau

Wynebau

£ 400

Dyfrlliw

Defod y Gwanwyn

Defod y Gwanwyn

Gwerthwyd

Dyfrlliw

Coeden bywyd

Coeden bywyd

Gwerthwyd

Dyfrlliw

Addolwyr Adar

Addolwyr Adar

£ 275

Dyfrlliw

Traeth y Greigddu

Traeth y Greigddu

£ 225

Pensil

Merch a chaseg wyllt

Merch a chaseg wyllt

Gwerthwyd

pensil a chrayon

Rhaeadr

Rhaeadr

£ 200

Pin a Inc

Bowl of Fruit in a Continental Landscape

Bowl of Fruit in a Continental Landscape

£ 250

Pensil

Y Negesydd

Y Negesydd

£ 400

Pensil

Arcadia

Arcadia

£ 250

Pensil

Y Greigddu

Y Greigddu

£ 500

Olew

Tua Blaenau

Tua Blaenau

Gwerthwyd

Hen Chwarel

Hen Chwarel

Gwerthwyd

Dyfrlliw

Bae Llŷn

Bae Llŷn

£ 500

Storm eira yn y mynyddoedd

Storm eira yn y mynyddoedd

£ 450

Olew

Llŷn

Llŷn

£ 500

Harbwr Enlli

Harbwr Enlli

Gwerthwyd

Olew