Cylch bywyd blodau yw prif ffocws y corff parhaus o waith sy’n cael ei gynhyrchu gan Joanne. Mae blodau yn aml yn cael eu hystyried gyda'i gilydd, pan gânt eu hystyried yn unigol maent yn dod yn agored i niwed ac mae'r ansawdd dadorchuddiedig hwn yn cael ei ddal yn fy ngwaith. Mae ymdeimlad o ddanteithfwyd agored yn cael ei arwain gan nodweddion newidiol blodau trwy gydol eu hoes. Trwy ymgysylltu â'r deunyddiau mae'n cysylltu â harddwch ac emosiwn pob blodyn.

Mae'n anelu at greu gweithiau sy'n pelydru ymdeimlad cryf o harddwch yn pylu gyda natur amrwd y deunyddiau a ddefnyddir. Mae'r daith yn cychwyn wrth wneud y cynfas a'r estyllod bwrdd. Mae'r ansawdd hwn sydd wedi'i wneud â llaw yn rhoi perchnogaeth lawn iddi ar bob darn wrth greu pob cam o'r paentiad: o bren a chynfas i ddarn o gelf wedi'i osod ar wal.

Trwy ymestyn y cynfas yn fwriadol dros dri chwarter y ffrâm bwrdd caled, mae'n gwahanu ac yn gorchuddio'r blodau yn y blaendir, gan ddarparu echel i'r pwnc yn gyfansoddiadol. Gan ddefnyddio cyfryngau cymysg, gan ddechrau gyda beiro a dŵr ar gynfas amrwd a mynd ar fwrdd ffurfir prif strwythur y blodyn. Mae paent dyfrlliw ac acrylig yn disgrifio personoliaethau cain pob blodyn gyda symudiad paent. Mae amrywiaeth a haenau deunyddiau yn darparu ymdeimlad o le a dyfnder.

Cliciwch i weld gwaith Jo