Ganed Rosa Sepple yn Llundain i rieni Eidalaidd a Phrydeinig. Bu’n rhannu ei hamser rhwng Venice a Llundain am y rhan fwyaf o’i blynyddoedd cynnar gan dreulio amser yng nghwmni ei thaid o’r Eidal sef yr artist Salvatore Casagrande.

Mae Rosa yn artist sydd wedi dysgu ei hun, gan ddechrau ei gyrfa yn yr 1990au hwyr gan ddatblygu arddull cyffrous, byrlymus a gwreiddiol iawn. Mae ganddi ddilynwyr ar draws y byd ymysg casglwyr preifat ac mae wedi cymeryd rhan mewn sawl arddangosfa celf gan gynnwys yr Academi Frenhinol yn Llundain ac Arddangosfa Hunan Bortread Ruth Borchard. Yn 2004 bu iddi gael ei hethol yn aelod o Institiwt Brenhinol Paentwyr mewn Dyfrlliw (RI).

Mae wedi cael nifer o sioeau unigol mewn orielau celf gain hyd a lled Prydain gan gynnwys un ble gwerthodd bob un o’i 120 darn gwaith yn Orielau’r Mall, Llundain yn 2015. Roedd yr arddangosfa yma yr un amser a lawnsiad ei llyfr cyntaf ‘out of the Blue’. Gwerthodd ei holl waith yn ei harddangosfeydd diweddaraf ‘Reflections’, hefyd yn Orielau’r Mall yn 2017 a ‘Dreamscapes’ yn oriel Celf Gain Adrian Hill yn Holt, Norfolk yn 2018.

Yn ddiweddar, mae ei gwaobrau wedi cynnwys Gwobr Frank Herring am y paentio ffigyrol gorau, Gwobr Elizabeth Scott Moore, Gwobr Debra Manifold, Gwobr Freshfields Bruckhaus Deringer, Gwobr Andrew Hillier am greadigrwydd a dwy Wobr Daler-Rowney.

Yn 2017 cafodd ei hethol yn Llywydd yr RI, y ddynes gyntaf I gael yr anrhydedd ers i’r Institiwt gael ei sefydlu yn 1831.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Lleuad a'r Sêr Fyny Fry

Y Lleuad a'r Sêr Fyny Fry

£ 1130

38x56cm - Amlgyfrwng

Ffenest Cegin

Ffenest Cegin

£ 2245

56x38cm - Amlgyfrwng

Clawdd yr Harbwr

Clawdd yr Harbwr

£ 3995

76x56cm - Amlgyfrwng

Efo Chdi'n Fuan

Efo Chdi'n Fuan

£ 2245

56x38cm - Amlgyfrwng