Mae ffynhonellau fyrdd yn dylanwadu ar fy ngwaith, o sgyrsiau rhwng pobl ar dren, penawdau papur newydd neu gelf hynafol ysbrydoledig. Rwyf hefyd yn hoff o ddarllen, gan wneud nodiadau a chymryd ysbrydoliaeth o'm hoff awduron. Yn aml, byddaf yn gwneud cofnod neu sgets ar ddarn o bapur, gan fynd yn ôl atynt i weithio yn ddiweddarach. Gall hyn greu dryswch pan fyddaf yn methu cofio yn union beth a olygwn pan yn gwneud y nodiadau!

"Rwyf eisiau i'm gwaith adlewyrchu a dathlu yr hiwmor a'r trasiedi, yr afresymol, a hyd yn oed y tristwch yn ein bywydau; hefyd y cydfywyd sylfaenol sy'n gwneud yr elfennau hyn yn anhepgorol i'w gilydd, yn dod a syniadau gwahanol, arsylwadau a dylanwadau eraill ynghyd i greu darn o waith gorffenedig."