Hyfforddodd Estella fel peintiwr yn wreiddiol, ond yn ystod y blynyddoedd mwy diweddar, ers cwblhau Gradd Meistr mewn Celf Gain yn 2003, mae ei gwaith wedi canolbwyntio ar amrywiol dechnegau gwneud printiau a hefyd llyfrau artistiaid. Mae'n parhau i arddangos a gwerthu ei gwaith mewn arddangosfeydd unigol, ac fel rhan o Rwydwaith Artistiaid Swydd Gaer, Celf Amlinellol, ac fel aelod o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Coleg Cambria. Yn ddiweddar, cafodd ei hethol yn aelod o Academi Celf Gain Manceinion.

Mae ei gwaith mewn casgliadau preifat a chyhoeddus mor bell i ffwrdd â Norwy a Qatar.

Er ei bod hi'n byw yn Sir Gaer, daw llawer o'i hysbrydoliaeth o gerdded mewn lleoliadau arfordirol yng Ngogledd Orllewin Cymru, arsylwi gweithredoedd erydiad gwynt a thonnau ar greigiau, morgloddiau, aneddiadau hynafol a malurion traeth wedi'u golchi. Mae hyn yn darparu ffynhonnell gyfoethog o liwiau cynnil, gweadau a ffurfiau amwys, a'u siapiau gwreiddiol wedi'u gwisgo bron i gyd.

Mae'n well ganddi adael i'w harsylwadau aros yn ei chof am ychydig, i gael eu distyllu a'u tynnu ymhellach nes bod siapiau, lliw ac effeithiau gweadol yn dod i'r amlwg ar bapur fel hanfod realiti.

Cliciwch i weld gwaith Estella