“Rwyf yn artist a gwneuthurwr printiadau wedi fy lleoli yn Crewe. Hyfforddais i lefel gradd yn ystod yr 1970’au a dychwelais at baentio wedi i mi gael anaf gan sefydlu fy hun fel artist. Fe wnes gwblhau Gradd Meistr mewn celfyddyd gain yn 2003.

‘Rwyf yn arddangos a gwerthu fy ngwaith trwy arddangosfeydd unigol ac fel rhan o Rwydwaith Artistiaid Sir Gaer, ‘ArtsXstra’ a grŵp celf Outline. Yn ddiweddar ‘rwyf wedi agor siop ar Etsy, y farchnad werthu arlein. Mae fy ngwaith mewn casgliadau preifat a chyhoeddus cyn belled a Norwy.

Mae llawer o fy ysbrydoliaeth yn dod o gerdded arfordir Cymru gan astudio’r modd mae y gwynt a’r tonnau yn erydu y creigiau a nodweddion eraill yr arfordir ynghyd a’r deunyddiau sy’n cael eu golchi fyny ar y traeth. Mae hyn yn darparu ffynhonell gyfoethog o liwiau, gwead a ffurfiau, eu siapiau gwreiddiol wedi eu gwisgo ymaith.

Hoffaf adael i’r arswyladau loetran yn fy nghôf am gyfnod er mwyn cael eu hidlo a’u haniaethu ymhellach er mwyn i’r lliwiau, y gwead a’r siapiau ymddangos ar bapur neu ganfas fel hanfod o realaeth.

Fe gwblheais gwrs meistr mewn Celf Gain yn 2003.

Dwi’n arddangos a’n gwerthu fy ngwaith. Yn ddiweddar, dwi wedi agor siop Etsy ar-lein.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cerdyn Post Rhif 2

Cerdyn Post Rhif 2

£ 95

Print Colagraff Gwreiddiol

Arfordir Concrid 9 (rhif 2 o 5)

Arfordir Concrid 9 (rhif 2 o 5)

£ 225

Print Colagraff Gwreiddiol

Arfordir Concrid

Arfordir Concrid

£ 275

Print Colagraff Gwreiddiol

Cerdyn Post Rhif 12

Cerdyn Post Rhif 12

£ 95

Print Gwreiddiol Colagraff

Cerdyn Post Rhif 6

Cerdyn Post Rhif 6

£ 95

Print Colagraff Gwreiddiol

Cerdyn Post Rhif 7

Cerdyn Post Rhif 7

£ 95

Print Colagraff Gwreiddiol

Arfordir Caled Rhif 8 8/8

Arfordir Caled Rhif 8 8/8

£ 225

Collagraff

Porth Ysgo 3 - Llechen

Porth Ysgo 3 - Llechen

£ 225

Collagraff

Porth Ysgo 2 - Gwyrddlas

Porth Ysgo 2 - Gwyrddlas

£ 225

Collagraff

Porth Ysgo 1 - Aur

Porth Ysgo 1 - Aur

£ 225

Collagraff

Patina 1 - 5 (enghraifft o set of 5)

Patina 1 - 5 (enghraifft o set of 5)

£ 150

Collagraff

Carreg 10

Carreg 10

£ 295

Monoprint

Carreg 7

Carreg 7

£ 295

Monoprint

Arfordir Caled Rhif 5  2/6

Arfordir Caled Rhif 5 2/6

£ 225

Collagraff

Arfordir Caled Rhif 5  1/6

Arfordir Caled Rhif 5 1/6

£ 225

Collagraff

Arfordir Caled Rhif 4 1/6

Arfordir Caled Rhif 4 1/6

£ 225

Collagraff